Een kind achterstevoren op een stoel met zijn wang leunend tegen de leaning met op de achtergrond een radiator

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Het winnen van aardgas
Voorgevel van buurthuis en ontmoetingscentrum

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Leefbaarheid en duurzaamheid
Gevel van een pand dat versterkt is

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld
De Kroonborg vaart om een boorplatform heen op zee

Nieuwe manieren van werken op zee

NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.

Nieuwe manieren van werken op zee

Uitgelicht

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

NAM en het onderwijs

NAM vindt het belangrijk om jongeren te informeren over energievraagstukken. Ook willen we jongeren interesseren voor technologie in het algemeen.

Nieuws

Financiële steun voor vier projecten ‘Steek energie in de buurt’

Maar liefst twintig buurtbewoners zetten op papier hoe zij het leven in Schiebroek plezierig willen maken. Ze beschreven hun idee voor de buurt en stuurden dat in. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, woensdagavond 30 november bij Natuurtalent, werden de projecten bekend gemaakt die financiële steun van NAM krijgen.

Jong en oud op bezoek in Rotterdam

De maand november stond in Rotterdam in het teken van de ondergrond. Naast andere bijzondere plekken, zoals de basculekelder van de Erasmusbrug en de Maastunnel, stelden wij zaterdag 19 november ook onze locatie in Charlois open voor publiek.

NAM mag nieuwe put Vries-10 in gebruik nemen

NAM mag de productie van aardgas uit de Vries-10 put starten. De put is eind 2015 geboord in het gasveld “Vries-Zuid”. De put vervangt een eerdere put in het zuiden van het Vries-Zuid veld, waar waterproductie te hoog werd. Hierdoor was efficiënte winning niet meer mogelijk.

Reactie op berichtgeving schadeonderzoek Emmen

Voor het onderzoek naar de schademeldingen n.a.v. de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 hebben wij het onafhankelijke onderzoeksbureau Witteveen+Bos gevraagd om de 111 panden te onderzoeken en te bezoeken. Uit het rapport van Witteveen+Bos  blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving van 30 september 2015.

Electronische nieuwsbrief

Blijf via e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen binnen NAM. Wij versturen eens per twee weken een nieuwsbrief waarin we u graag informeren over duurzaamheid, innovatie, samenwerking in de regio en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van gaswinning.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade melden

Er zijn verschillende formulieren om eventuele schade snel aan NAM te kunnen melden. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.