Reactie NAM op wijzigingsbesluit gaswinning

24-mei-2017

NAM heeft kennisgenomen van de aankondiging van het wijzigingsbesluit over de gaswinning uit het Groningen-gasveld per 1 oktober 2017 door Minister Kamp van Economische Zaken.

Gasbedrijven steunen initiatief aardbevingsmonument

22-mei-2017

NAM, Gasunie en GasTerra steunen de totstandkoming van het aardbevingsmonument dat de Stichting Meent van der Sluis wil oprichten langs de A7 tussen Groningen en Nieuweschans. Het zogeheten ‘andere monument’, een gebarsten baksteen, is ontworpen door Karel Buskes.

Inwoners Munnekezijl op bezoek bij NAM

22-mei-2017

Open bedrijven Dag
Zaterdag 20 mei was NAM vertegenwoordigd tijdens de open bedrijven dag in Munnekezijl. In het dorp stond NAM’s informatie-truck en op de gas-locatie aan de Stadsweg werden rondleidingen verzorgd.

Nieuw platform L13FI op z’n plek in de Noordzee

18-mei-2017

Op de Noordzee, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder, staat sinds maandag 15 mei een nieuw, compact platform voor gaswinning op zee: L13FI. Het nieuwe platform, werd in drie onderdelen vanuit Schiedam naar de locatie op zee gevaren. De komende tijd vinden de benodigde werkzaamheden op en rond het platform plaats. Eind 2018 produceert dit platform naar verwachting het eerste aardgas.

Stand van zaken bodemdalingsstudie II Ameland

16-mei-2017

NAM wint in Nederland aardgas uit zo’n 140 kleine gasvelden. Enkele van deze kleine velden liggen nabij Ameland en NAM wint hier al ruim 30 jaar aardgas vanaf en ten noorden van Ameland.

NAM realiseert zich dat de gaswinning bij Ameland onder een kwetsbaar gebied plaatsvindt. NAM geeft daarom de hoogste prioriteit aan zorgvuldige gaswinning en monitoring van eventuele effecten van de gaswinning.

Financiële steun voor vijf projecten Steek Energie in de buurt

12-mei-2017

Maar liefst negentien verenigingen zonden een idee in voor een buurtproject dat wonen in Twente nog leuker en plezieriger maakt. Zij namen daarmee deel aan het project ‘Steek energie in de buurt’ en hoopten zo hun project op kosten van NAM te mogen uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst In Weerselo maakte de jury donderdagavond 11 mei bekend welke projecten een financiële bijdrage krijgen.

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

5-mei-2017

NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan het zogeheten fornuis, een klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

Ook afstand in schadeproces kleine velden

5-mei-2017

NAM is een voorstander van een schadeproces op afstand van NAM, ook voor de kleine velden. Daarbij gaat NAM graag in samenspraak met bestuurders en belanghebbenden kijken hoe lokaal of regionaal de schadeafhandeling ook bij NAM’s kleine gasvelden op afstand van NAM ingericht kan worden. Ook aan de vraag om meer monitoring wil NAM invulling geven, bijvoorbeeld door gebouwopnames waar nodig en mogelijk.

NAM in hoger beroep in zaak Dijk c.s.

5-mei-2017

Op 1 maart jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in de Dijk c.s. zaak (immateriële schade). Wij zijn het principieel niet eens met deze uitkomst en gaan daarom in hoger beroep. Niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten, maar omdat we van mening zijn dat deze uitspraak juridisch gezien verduidelijking verdient.

Herbestemming Cultureel Erfgoed Groningen komt op stoom

4-mei-2017

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat monumentale kerken, molens en boerderijen in de Groningse aardbevingsregio behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Op 1 juni sluit de derde aanvraagronde. Projectleider Eefje van Duin is enthousiast: “We zien de belangstelling voor het programma langzaam toenemen”.

Onjuiste veronderstellingen in rapport Milieudefensie

4-mei-2017

In het rapport ‘Groningen Gas: the costs of not keeping it in the ground’ dat Milieudefensie op 3 mei naar buiten bracht worden onjuiste veronderstellingen gedaan. De suggestie dat NAM onvoldoende financiële middelen zou hebben voor de betaling van schadeafhandeling, schetst een onjuist beeld van de werkelijke situatie.

Uitspraak inzake artikel 12 procedure

20-apr-2017

We hebben kennisgenomen van de uitspraak van het Hof inzake de artikel 12 procedure. We zijn verrast door deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie en het Hof hebben bij eerdere aangiften steeds geoordeeld dat er geen reden was voor vervolging.

Duurzaam nieuw MuzeeAquarium in Delfzijl

20-apr-2017

Het MuzeeAquarium is al sinds 1956 gevestigd aan de Zeebadweg in Delfzijl, vlak achter de zeedijk. Omdat die zeedijk verhoogd en verbreed wordt, moet het museum verhuizen. Daarvoor wordt het voormalige zwembad, een klein stukje verderop, vernieuwbouwd. Daarbij is er ook aandacht voor duurzaamheid.

NAM bouwt zelfvoorzienend platform midden op zee

14-apr-2017

NAM heeft in Schiedam een nieuw en innovatief platform gebouwd voor gaswinning op zee. Het compacte platform dat op één pijler komt te staan, een zogeheten monotower, wekt zelf de energie op om gaswinning mogelijk te maken. Die energie wordt met windturbines en zonnepanelen opgewekt.

Girls girls girls

12-apr-2017

Donderdag 13 april wordt het Drents Museum aan de Brink in Assen overvallen door 130 girls die aan de girlsday meedoen. Het Drents Museum, de Discovery truck van de Rijks Universiteit, de Knutselkeet en NAM slaan dit jaar de handen ineen op deze girlsday.

Werkzaamheden locatie Warffum

10-apr-2017

NAM wint al zo'n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd.

Positieve energie bij bijeenkomst energietransitie Den Helder

6-apr-2017

“Samenwerking is de sleutel tot succes bij de energietransitie”, betoogde Haije Stigter van NAM maandag 3 april in Den Helder bij een informatiebijeenkomst over energietransitie. De ruim honderd aanwezigen schaarden zich, eensgezind achter deze stelling en zetten hiervoor een petje op.

Goed bezochte open dag in Noordbeemster

3-apr-2017

Zaterdag 1 april openden wij de hekken voor publiek op de locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Jong en oud gingen op de uitnodiging in, zo’n 80 buren en geïnteresseerden hebben een bezoek gebracht aan de open dag.

NAM op afstand van schade-afhandeling

31-mrt-2017

Vandaag heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) tijdens een persconferentie gemeld dat hij per direct de schadeafhandeling en -beoordeling gaat aansturen.

Reactie NAM op OVV-rapport

30-mrt-2017

Lees hier de reactie van NAM op het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van 30 maart 2017.

KNAW-minisymposium ‘aardbevingsbestendige gebouwen’

23-mrt-2017

Op maandag 20 maart organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen een minisymposium over aardbevingsbestendige gebouwen. Vijf sprekers, waaronder NAM-projectleider Julia Finkielsztajn, spraken over gaswinning, aardbevingen en de mogelijkheden om aardbevingsbestendig te bouwen. Mick Eekhout, hoogleraar architectuur en productontwikkelaar bij de TU Delft, begeleidde het symposium.

Energietransitie verdient meer dan een ‘zesjes-ambitie’ van Nederland

22-mrt-2017

Vanmorgen, 22 maart, schreef NAM-directeur Gerald Schotman een open brief op de opinipagina van het Financieele Dagblad. Onderwerp van de brief is de energietransitie en de kansen die dit voor Nederland en de Nederlandse economie biedt als we dit gezamenlijk goed aanpakken. Lees zijn oproep hier.

Usquert fitnesst in de buitenlucht

21-mrt-2017

Usquert heeft sinds vrijdag de beschikking over een heus outdoor fitnesspark. Een aantal jaren geleden constateerde de Vereniging van Dorpsbelangen dat er een behoefte was om in het dorp te kunnen fitnessen. Samen met diverse dorpsverenigingen sloegen ze de handen ineen en realiseerden een prachtige outdoor fitness aan de Raadhuisstraat, pal achter het sportveld van vv Usquert.

Onderhoudswerkzaamheden gasbehandelingslocatie Ten Arlo

21-mrt-2017

NAM voert onderhoudswerkzaamheden op de gasbehandelingslocatie Ten Arlo aan de Koedijk in Echten (Dr). De werkzaamheden worden uitgevoerd als de installatie drukvrij is. Dat houdt in dat er geen aardgas meer in de leidingen mag zitten. Het gas dat nog aanwezig is wordt afgeblazen via de fakkel die naast de locatie staat. Het is dus mogelijk dat er op verschillende momenten een grotere vlam op de fakkel zichtbaar is dan normaal.

Campagne Steek Energie in de Buurt Twente

16-mrt-2017

Woon je in Twente en heb je goede ideeën voor je buurt of je vereniging? Doe dan mee aan NAM’s campagne Steek Energie in de Buurt Twente. Dan maak je kans op een financiële bijdrage van NAM.

Samenwerken aan een duurzaam Den Helder

15-mrt-2017

De gemeente Den Helder, NAM en nog zes organisaties ondertekenden op woensdag 15 maart een intentieovereenkomst om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Deze overeenkomst verbindt het grote potentieel aan duurzame warmte én de vraag daarnaar.

Start bouw bevingsbestendige woningen ‘De Vlint’ in Groningen

15-mrt-2017

Op vrijdag 10 maart werd het officiële startsein gegeven voor de start van nieuwbouwproject ‘De Vlint’ in Groningen. Na korte toespraken van onder andere Trebbe Bouw directeur Antje de Groot en wethouder Roeland van der Schaaf mochten de toekomstige huiseigenaren zelf de starthandeling verrichten: ze begroeven een fles met een persoonlijke boodschap onder hun toekomstige huis.

Nldoet, NAM deed, Handen uit de mouwen groot succes

13-mrt-2017

Honderdplus NAM-medewerkers hebben op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen gestoken. In de dorpen Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe, Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland werd geklust.

Bouw MFA Anjum en NAM kantoor vandaag officieel van start

13-mrt-2017

Vandaag gaat in het Friese Anjum de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en NAM kantoor officieel van start. Na jarenlange voorbereiding zijn de werkzaamheden aan de Mounebuorren begonnen. Hiermee krijgt Anjum een nieuw dorpshart. Het officiële startsein wordt symbolisch uitgevoerd door Pytsje de Graaf, (Wethouder van Dongeradeel), Sjouke Faber (voorzitter MFA Commissie) en Elke Rettberg (NAM Manager kleine gasvelden).

Aardbeving bij Zeerijp

11-mrt-2017

Vanmiddag, zaterdag 11 maart 2017, heeft zich bij Zeerijp een aardbeving voorgedaan.

Nldoet en NAM doet mee

10-mrt-2017

Honderdplus NAM-medewerkers steken op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen. Er wordt geklust van Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe en van Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland.

Bevingsbestendig kindcentrum Hoogezand geopend

9-mrt-2017

Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand is het eerste bevingsbestendige kindcentrum van Nederland. Het gebouw biedt onderdak aan christelijke basisschool De Regenboog, Jenaplanschool ’t Vlot en kinderopvang KaKa. Samen met de kinderen verrichtte wethouder Erik Drenth op 9 maart de officiële opening.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tietjerksteradeel-300

8-mrt-2017

Op de NAM-locatie Tietjerksteradeel-300 aan de Langegeestlaan 2B in Eastermar wordt vanaf 20 maart tot eind april 2017 onderhoud uitgevoerd aan de bestaande aardgasproductieput. De werkzaamheden zijn eind april afgerond.

Uitspraak rechtszaak Dijk cs

1-mrt-2017

Vandaag heeft de Rechtbank in Assen uitspraak gedaan in de Dijk cs zaak. Honderdzevenentwintig individuele bewoners uit het aardbevingsgebied hebben deze zaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en NAM. We hebben kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank.

Gluren bij de buren

23-feb-2017

Een telefoontje aan de NAM van meester Michiel Doevendans van de Van Heemskerckschool uit Hoogezand, leverde een prachtige les over bodemschatten op. De gastles werd niet op school gegeven maar in het NAM-kantoor aan de Vosholen in Hoogezand.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tusschenklappen

21-feb-2017

Op de NAM-locatie Tusschenklappen aan de Legeweg bij Muntendam wordt vanaf 27 februari tot medio maart onderhoud uitgevoerd aan de overslag. De werkzaamheden zijn medio maart afgerond.

Reactie op berichtgeving over schade-afhandeling

21-feb-2017

NAM herkent zich niet in artikelen die vanmiddag zijn verschenen in de media en neemt afstand van deze berichtgeving. Wij hechten er waarde aan deze berichtgeving te corrigeren, aangezien niemand belang heeft bij onduidelijkheid in dit complexe dossier.

Officiële start restauratie en versterking Molukse Kerk Appingedam

19-feb-2017

Op vrijdag 17 februari gaf burgemeester Rika Pot samen met ouderling Ben Rankoly het officiële startsein voor de restauratie van de Molukse Kerk in Appingedam. Het Rijksmonument wordt tegelijkertijd gerestaureerd en aardbevingsbestendig gemaakt. Ook komt in de kerk een informatiecentrum over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Nederland kan én moet ambitieuzer zijn in de energietransitie

17-feb-2017

Donderdag 16 februari vond een Inspiratiesessie plaats van de TransitieCoalitie. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu opende de bijeenkomst die door zo’n 200 mensen werd bijgewoond. Verschillende CEO’s, waaronder NAM-directeur Gerald Schotman, verzorgden een presentatie.

Productiecijfers 2016

15-feb-2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het kalenderjaar 2016 in totaal 35.8 miljard kubieke meter aardgas gewonnen, waarvan 27.6 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast realiseerde NAM een olieproductie van 178.000 kubieke meter.

Buren op bezoek in Berkel

9-feb-2017

Buren en omwonenden bezochten woensdagavond 7 februari de voormalig oliewinlocatie Berkel van NAM, in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Nieuwe bestemming voor Juffertoren Schildwolde

9-feb-2017

Op 9 februari overhandigden Libau en Nationaal Coördinator Groningen een cheque ter waarde van 19.000 euro aan de Stichting Juffertoren Schildwolde. Deze stichting werkt met en door inwoners aan het in stand houden van de monumentale 13e-eeuwse toren. De bijdrage voor dit project komt uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

In de rij voor gastles

7-feb-2017

Het was voor de leerlingen van OBS De Lisdodde uit Emmen vrijdag 3 februari opstellen in rijen van twintig voordat ze het mobiele NAM-leslokaal in konden gaan voor het volgen van een gastles. Het mobiele lokaal stond opgeteld op het parkeerterrein bij De Lisdodde en Kinderopvang Kwebbel.

Visserijmuseum Zoutkamp verduurzaamt met oog op de toekomst

26-jan-2017

Direct aan de haven in Zoutkamp, aan de Reitdiepskade, ligt het Visserijmuseum. Dit museum wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen en krijgt een nieuwe, energiezuinige cv-ketel. “Dankzij deze verduurzaming besparen we straks fors op onze exploitatiekosten”, stelt bestuursvoorzitter Berend Zwart van het Visserijmuseum. “Dat is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en het verhaal over de geschiedenis van Zoutkamp veilig te stellen.”

Openingstijden Pop-Up-Store Marsdijk

26-jan-2017

Heeft u vragen over gaswinning in Assen? Wij zijn voor informatie over de meest recente gaswinning in Assen-Noord met een tijdelijke Pop-Up-Store aanwezig in het winkelcentrum van Marsdijk.

Lancering lespakket

13-jan-2017

Op 12 januari hebben NAM, Geopark de Hondsrug en het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Drenthe het lespakket ‘Op reis door de aarde’ gelanceerd. Dit lespakket is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Nieuwjaarstoespraak NAM-directeur Gerald Schotman

10-jan-2017

Op dinsdag 10 januari hield NAM-directeur Gerald Schotman zijn nieuwjaarstoespraak in het Drents Museum in Assen. Schotman gebruikte de gelegenheid om diverse thema’s te bespreken, waaronder gaswinning en aardbevingen in Groningen en de rol van NAM in de energietransitie.

Raad van State wijst voorlopige voorziening af

5-jan-2017

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 januari 2017 het verzoek van 8 belanghebbenden tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie ‘t Zandt

2-jan-2017

Op de NAM-locatie ’t Zandt aan de Korendijk in de gemeente Loppersum wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk start begin januari 2017 en is naar verwachting eind februari volledig afgerond. De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het onderhoud uitgevoerd.