Jump menu

Main content |  back to top

Dit onderdeel Commercieel is niet bedoeld voor consumenten in het algemeen, maar biedt informatie en het aanbod om gebruik te maken van onze trainingsfaciliteit Simwell.

Simwell

Trainingsfaciliteit van NAM in Schoonebeek met een werkende boorput

NAM & REMIT

Op 28 december 2011 is de verordening (EU) nr. 1227/2012 in werking getreden. Deze betreft de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (ook bekend als REMIT).

NAM weekly storage information

NAM publishes weekly storage information on the Norg and Grijpskerk facilities.