Jump menu

Main content |  back to top

Sinds 1979 fungeert de voormalige productieput SCH 463 te Schoonebeek onder de naam Simwell als simulatieput voor NAM om personeel op het gebied van putbeheersing te trainen. NAM heeft zo de garantie dat medewerkers en aannemers getraind worden op het hoge niveau en overeenkomstig de hoge normen die de NAM handhaaft.

Simwell wordt gebruikt om boorpersoneel te trainen en te beoordelen. Niet alleen in de theorie, maar juist ook in de praktijk van put- en drukbeheersing. In 1982 is er een permanent gebouw met lokalen en kantoorfaciliteiten ingericht en is er een bovengrondse workovermast gekomen.

De Simwell-installatie bestaat uit:

  • een workovermast (toren waarmee boorstang en andere onderdelen gehesen kunnen worden)
  • draw works (spoel waarop kabel voor het hijsmechanisme gedraaid wordt)
  • mud pumps (pompen om boorspoeling rond te pompen)
  • mud tanks (opslagtanks om boorspoeling in op te slaan)
  • choke-manifold (machine om tegendruk te geven)
  • BOP-apparatuur (blow out prevention apparatuur om een put in te sluiten)

De opzet is vrijwel gelijk aan een normale boortoren, inclusief de tanken-set om boorspoeling aan te maken, een boorvloer met een draaitafel (de rotary-table), de meeneemstang (kelly) en rig-tangen.

Ideale trainingslocatie

Dankzij de combinatie van bovengrondse en ondergrondse apparatuur kunnen Simwell-trainers verschillende fases van het boorproces simuleren. Zoals de standaardhandelingen als het inlaten en verwijderen van de boorpijpen in/uit het boorgat (roundtrips) en het boren met een zogenaamde drill-string en beitel.

Ook is het mogelijk om te oefenen op meer gecompliceerde situaties, zoals complicaties waarbij er gas of vloeistof tijdens het boorproces in het boorgat komt (kicks). Het is dan belangrijk de put met de BOP-apparatuur af te sluiten en te zorgen dat er tegendruk gegeven wordt (doodpompen).

Het omgaan met het zuigereffect dat kan ontstaan wanneer de boorstring te snel naar boven gehaald wordt (swabben), kan eveneens worden geoefend. De boorstring dient met gesloten BOP weer te zakken (instrippen), zodat het gas/de vloeistof - dat door het vacuüm als het ware uit de formatie gezogen werd - met tegendruk weer uit het boorgat verdwijnt (volumetric stripping), zodat daarna de boorwerkzaamheden hervat kunnen worden.

Sterke punten

Simwell bestaat uit een verbuisd gat en een bovengrondse installatie waar echte kicks kunnen worden gegenereerd in plaats van gesimuleerd. Hiermee wordt een mate van realisme gecreëerd die tijdens gewone simulatietrainingen niet bereikt kan worden.

Dankzij Simwell kunnen niet alleen specifieke installatiegerelateerde trainingen zoals praktijktrainingen voor nieuwkomers worden geboden, maar ook praktijkgerichte trainingen op het gebied van volumetric stripping en andere putbeheersingstechnieken voor ervaren en toezichthoudend personeel. Dit is mogelijk door het gebruik van echte apparatuur op normaal formaat voor putbeheersing. Er zijn weinig locaties op de wereld waar personeel op een actieve put kan leren strippen/doodpompen en beheersen. Dit plaatst Simwell in een unieke positie.

De trainers van Simwell worden beoordeeld en geaccrediteerd overeenkomstig de criteria van het Internationaal Well Control Forum (IWCF). Zij hebben de competentie en de kennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en kwaliteit rondom putwerkzaamheden. NAM/Shell Groep heeft zo de garantie dat het personeel wordt getraind op het hoge niveau en overeenkomstig de hoge normen die de Shell Groep wil handhaven.

well configuration simwell

Historie

Simwell is een voormalige productieput. In 1974 werd de olieput SCH 463 door de boortoren T 30 (van het bedrijf Deutag) geboord tot een totale diepte van 3125 meter. Tot 1979 heeft deze put olie geproduceerd. Daarna is de 9 5/8"-casing in de put afgedicht op 1556 meter en afgewerkt met een vrijhangende 6 5/8"-5 1/2"-casing tot 1526 meter. Deze casings zijn voorzien van 1,315"-tubing en stikstofinjectieplaatsen op 1525 meter en op 854 meter. Deze speciale afwerking is uitermate geschikt voor trainingsdoeleinden.