Jump menu

Main content |  back to top

NAM algemeen

 • NAM heeft twee aandeelhouders:  Shell (50 procent) en ExxonMobil (50 procent). NAM hanteert Shell’s operationele processen en veiligheidssystemen.
 • Energie Beheer Nederland (EBN) is een overheidsbedrijf en speelt een belangrijke rol bij de exploitatie van olie en gas in Nederland. Zo participeert EBN voor 40 procent  in bijna alle projecten.
 • De totale aardgasproductie van NAM in 2012 bedroeg 59,6 miljard m3 (zo’n 75 procent van de totale Nederlandse productie).
 • Totale aardolieproductie van NAM 2012: 435.000 m3.
 • Aantal medewerkers: 1.700; 47 nationaliteiten; (indirecte werkgelegenheid: circa 5.000).
 • Aandeel aardgas aan energieverbruik in Nederland totaal: 45 procent. (Een gemiddeld huishouden gebruikt 1.600 m3 aardgas per jaar.)
 • Nederland heeft 56 procent van alle aardgasreserves in de Europese Unie in haar bodem.
 • NAM heeft ruim 175 gasvelden op land en offshore in productie. 
 • Gaswinning leverde tot nu toe meer dan 200 miljard euro op aan de Nederlandse schatkist.

Groningen-gasveld

 • Een van de grootste gasvelden ter wereld. Oppervlakte Groningen-gasveld: 900 km2.
 • Totale productievolume Groningen-gasveld: 2.800 miljard m3.
 • NAM verwacht zeker nog de komende 50 jaar aardgas uit het Groningen-gasveld te kunnen winnen.
 • Afmetingen gasveld: 900 km2.
 • Aantal geboorde putten: circa 300, verspreid over 20 productielocaties.
 • Reeds gewonnen hoeveelheid gas per eind 2012: 2020 miljard m3.
 • Nog te winnen hoeveelheid gas per eind 2012: 780 miljard m3.
 • Jaarproductie gas in 2012: circa 49 miljard m3.

Kleine-veldenbeleid

 • Beleid van Nederlandse overheid sinds oliecrisis (1973-74): het grote Groningen-gasveld sparen en zoveel mogelijk eerst kleine velden opsporen en winnen.
 • Daardoor kan ‘Groningen’ langer de speciale rol vervullen van balansveld – als gasvraag hoger is dan totale aanbod uit kleine velden, dan vangt het Groningen-gasveld het verschil op. Kleine velden zorgen nu voor circa 30 procent van de jaarproductie; ‘Groningen’ zo’n 70 procent.
 • Vanuit het kleine-veldenbeleid heeft NAM al honderden kleine velden gevonden. Met een totaal volume dat vergelijkbaar is met een half Groningen-gasveld.
 • Daardoor is het grote Groningen-gasveld nu nog bijna halfvol; anders zou het Groningen-gasveld nu bijna leeg zijn geweest.

Offshore

 • 19 offshore locaties en 4 monotowers.
 • 500 putten.
 • Alle platforms zijn aangesloten op een pijpleiding.
 • De pijpleidingen komen aan land in Den Helder.
 • De uitvoering van onze werkzaamheden op zee wordt voor een groot deel door joint venture AJS gedaan.
 • Den Helder is een van de grootste gasstations in Europa.  Jaarlijks kan er 19,5 miljard m3 aardgas verwerkt worden.

Ondergrondse gasopslagen

 • Gebouwd midden jaren 90.
 • Door voortschrijdende productie nam de druk in het Groningen-veld af. Dat had een afname van de productiecapaciteit tot gevolg (minder gaswinning per dag). Bij grote koude kan ‘Groningen’ niet meer
 • voldoende bijspringen. Gasopslagen vangen piekvraag op.
 • Principe: in de zomer vult NAM de gasvelden voor gasopslag, zodat ze op druk zijn. In de winter kan dan snel veel gas worden gewonnen.
 • Grijpskerk:

              - Injectiecapaciteit: 12 miljoen m3/dag

              - Productiecapaciteit: 55 miljoen m3 /dag

 • Langelo:

              - Injectiecapaciteit: 24 miljoen m3/dag

              - Productiecapaciteit: 51 miljoen m3 /dag

NAM historie

1943: ontdekking olieveld Schoonebeek.

1947: NAM opgericht  door Shell/Esso (19 september).

1948: eerste gasvondst bij Coevorden.

1959: ontdekking Groningen gasveld.

1970: eerste offshore gas.

1997: ondergrondse gasopslag Grijpskerk en Langelo in productie.

2007: start nieuwe gaswinning onder Waddenzee vanaf locatie Moddergat.

2007: definitief besluit om tot hernieuwde oliewinning Schoonebeek over te gaan.

2009: start booractiviteiten Schoonebeek.

2009: 50 jaar Groningen-gasveld.

2011: start nieuwe oliewinning Schoonebeek.