Jump menu

Main content |  back to top

De dagelijkse leiding ligt bij de directie: algemeen directeur Gerald Schotman. Hij wordt daarbij ondersteund door een team managers.

organogram management

Gerald Schotman, directeur

Gerald Schotman, directeur

Gerald Schotman studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit in Delft en kwam in 1985 als ingenieur-onderzoeker werken bij Shell in Rijswijk. Daarna vervulde hij diverse technische en commerciële functies in het buitenland en werkte aan opdrachten in het Verenigd Koninkrijk, Brunei en Oman tot zijn benoeming in 2006 als Vice President Strategy binnen het Shell onderdeel Exploration & Production. In 2009 werd hij Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovatie en Research & Development van Shell. Deze laatste twee functies heeft hij vanuit Nederland ingevuld.