Jump menu

Main content |  back to top

Aardgas en energiemix

Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en brengen we ons kraanwater op temperatuur. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

Ondergrondse gasopslag

Om altijd voldoende aardgas te kunnen leveren, heeft NAM ook 2 grote ondergrondse gasopslagen. In Langelo en in Grijpskerk. Deze zetten we in om voldoende gas te kunnen leveren als de vraag hoog is. Ook zorgen ze voor flexibiliteit in de gaslevering aangezien de druk in het grote Groningen-gasveld langzaam afneemt.

Kleine-veldenbeleid

Om de komende decennia verzekerd te blijven van Nederlands aardgas, halen we op verzoek van de overheid bij voorkeur het gas uit kleine velden. Zo sparen we het grote Groningen-gasveld zoveel mogelijk en kunnen ook de komende generaties profiteren van de aardgas als schoonste fossiele brandstof.