Jump menu

Main content |  back to top

De verwachting is dat de wereldwijde energievraag de komende decennia verdubbelt. Het aantal hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie zal toenemen en er zal meer aandacht komen voor energiebesparing. Hoe de energiemix er de komende jaren ook uit gaat zien, aardgas blijft er een belangrijke rol in spelen. Het is de schoonste fossiele brandstof en levert de meeste energie en de minste CO2-uitstoot vergeleken met andere fossiele brandstoffen.

Aardgasgestookte centrales zijn bovendien (vooralsnog) het meest geschikt om met de onregelmatigheid van wind- en zonne-energie om te gaan, omdat deze centrales efficiƫnt aan- en uitgezet kunnen worden. Aardgas, zon en wind: een duurzame energiemix.