Jump menu

Main content |  back to top

Boren en winnen op land

Sinds 1947 heeft NAM enkele duizenden boringen verricht. Een boring naar een gasveld op zo’n 3 kilometer diepte duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden. Nadat er economisch winbare hoeveelheid gas is aangetroffen wordt er een winningsinstallatie geplaatst. De levensduur van een gasveld varieert van een paar jaar tot ongeveer 20 jaar.

Boren en winnen op zee

Niet alleen op land zijn we actief. Via geavanceerde technieken halen we vanaf 24 platforms op zee aardgas uit de Noordzeebodem.