Jump menu

Main content |  back to top

Opsporen

Bij het opsporen van aardgas maakt NAM gebruik van seismisch bodemonderzoek. Door kunstmatig trillingen op te wekken, kunnen geologen de verschillende aardlagen in de aardkorst in kaart brengen. Elke aardlaag weerkaatst de trillingen namelijk op een unieke manier. Seismisch onderzoek gebeurt alleen nog op zee omdat de ondergrond op land al volledig in kaart is gebracht. Maar de door de jaren heen verzamelde gegevens over de ondergrond kunnen telkens opnieuw geïnterpreteerd worden. Nieuwe wiskundige algoritmes en innovatieve technieken leiden tot steeds scherpere beelden van de ondergrond. En daarmee kan nauwkeuriger worden bepaald waar boren waarschijnlijk rendabel zal zijn.

Boren

Als NAM vermoedt dat ergens gas aanwezig is, dan volgt een proefboring. Bij het boren van een put komt veel kijken. Zowel boven als onder de grond. Door innovatieve technieken worden boorinstallaties steeds effici├źnter en compacter. Voordat het boren echter begint, zijn er vergunningen nodig en besteden we veel aandacht aan overleg met omwonenden en autoriteiten, zodat iedereen weet wat er in de omgeving gaat gebeuren.

Boren is een continu proces dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaat. En dat ongeveer 3 maanden lang. De boortoren die opgebouwd wordt is tijdelijk en alleen nodig om een put te boren. We doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken en we blijven werken aan vermindering van geluid, licht, energieverbruik en transport. We boren naar een diepte van gemiddeld 3.000 meter. Regelmatig zijn die afstanden nog groter, want veel boringen worden in Nederland schuin uitgevoerd. Dat doen we om bijvoorbeeld de natuur of bepaalde bebouwing te kunnen beschermen.

Produceren en behandelen

Is de hoeveelheid gas interessant en is het economisch rendabel om het gas te gaan winnen dan maakt de boortoren plaats voor een afsluiter op het boorgat, een soort gaskraan. De zogenaamde winningslocaties worden gebouwd. Winningslocaties kenmerken zich door lage installaties die vrijwel geluidloos hun werk doen. NAM heeft op land honderden locaties waar gas of olie gewonnen wordt uit ongeveer 2000 putten.

De meeste locaties zijn ongeveer zo groot als een  voetbalveld.Winningslocaties worden zo goed mogelijk ingepast in het bestaande landschap. Bijvoorbeeld door het planten van groen rondom het terrein. Hierdoor wordt een deel van de locatie aan het zicht onttrokken. Vaak worden landschapsarchitecten en omwonenden bij de plannen betrokken. De productielocaties zijn laag en vrijwel geluidloos. De levensduur van een gasveld varieert van een paar jaar tot ongeveer 20 jaar.

Als de natuurlijke druk in de bodem hoog genoeg is, stroomt aardgas vanzelf naar het aardoppervlak. Het is dan nog vermengd met waterdamp en aardgascondensaat. Via een afsluiter wordt het gas naar een installatie geleid waar de druk en temperatuur worden verlaagd. Hierdoor worden waterdamp en het condensaat vloeibaar en kunnen deze van het aardgas worden gescheiden. Het water wordt weer teruggepompt in de diepe laag waar het vandaan kwam. Het aardgascondensaat, een soort benzine, wordt vervoerd naar raffinaderijen. Het gezuiverde gas wordt verkocht aan GasTerra.

Opruimen

Als NAM een gas-of oliewinningslocatie verlaat, dan brengen we het landschap in haar oorspronkelijke staat terug. Dat doen we ondermeer door de boorput op een veilige en verantwoorde manier af te sluiten, zodat geen olie of gas kan ontsnappen. Ook breken we de gebouwen die op het terrein staan af en halen we apparaten en installaties weg. In overleg met de grondeigenaar wordt bepaald of het terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht of dat het een nieuwe bestemming moet krijgen.