Jump menu

Main content |  back to top

Opsporen

Om de oeroude zandsteenlagen met aardgas te vinden, voeren we seismisch bodemonderzoek uit. Kunstmatig opgewekte trillingen brengen de aardlagen in beeld. Seismisch onderzoek op land gebeurt niet meer, die ondergrond is al volledig in kaart gebracht. Op zee doen we dat nog wel.

Boren

Als we denken op een plek gas te kunnen vinden, dan wordt een speciaal boorplatform ingezet, dat  verplaatst kan worden van het ene gasveld naar het andere. Op het platform bevindt zich een uitschuifbare boorinstallatie. Een boring duurt gemiddeld 3 maanden.

Produceren

Blijkt na een proefboring dat het rendabel is om gas te gaan winnen, dan wordt het tijdelijke platform vervangen door een vast productieplatform of wordt een koppeling gemaakt naar een bestaand platfom dat in de buurt ligt. Vanaf 24 platforms halen we gas uit 500 putten. Een groot aantal van de kleine platforms produceert onbemand.

De mensen die aan boord moeten gaan voor onderhoud of reparatiewerkzaamheden, worden er of heen gevlogen of overgezet met behulp van een technologisch geavanceerd systeem vanaf een boot. Alle platforms zijn aangesloten op een pijpleiding die aan land komt in Den Helder. Den Helder is één van de grootste gasstations van Europa. Jaarlijks wordt er 19,5 miljard m3 aardgas verwerkt.

Opruimen

Net als op land raken gasvelden onder de zeebodem leeg en moeten platforms netjes opgeruimd worden. Tot nu  is dat bij NAM locaties op zee nog niet nodig. Die zijn nog allemaal in productie. Als het zover is dat de gaswinning op een locatie stopt dan gaan we in overleg met verschillende partijen om te kijken hoe we dit zo goed en veilig mogelijk kunnen doen. Met oog voor het milieu en flora en fauna in de zee.

Nieuwe technieken

Ook offshore werken we aan de verkleining van onze aanwezigheid. Technieken die op land succesvol zijn, worden ook toegepast bij de gaswinning op zee. De grote, bemande platforms op zee worden omgebouwd naar steeds kleinere installaties. Ze worden lichter en voordeliger, zodat de bouw- en energiekosten dalen. Bovendien worden de platforms meer geautomatiseerd, waardoor minder of geen bemanning nodig is. Zo’n kleine, efficiënte winningslocatie op zee is de monotower.

Die is onbemand en dankzij wind- en zonne-energie geheel zelfvoorzienend. Op deze manier kunnen ook op zee steeds kleinere gasvelden rendabel geëxploiteerd worden. Daarnaast werken we aan slimme aanpassingen aan de bestaande infrastructuur op zee om zo de levensduur van putten te verlengen of andere kleine gasvelden aan te sluiten.