Jump menu

Main content |  back to top

Oorsprong aardolie

Aardolie is ontstaan uit dode resten van planten en plankton op de zeebodem. In de loop der tijd kwamen grote hoeveelheden zand, grind en klei over deze laag dode organismen te liggen, aardlaag over aardlaag. Door de druk van deze aardlagen steeg de temperatuur in de laag met de dode organismen, en ontstond via een ingewikkeld chemisch proces: aardolie. Deze olie zit meestal in een zandsteenlaag tussen de zandkorrels, omringd door ondoordringbare aardlagen van bijvoorbeeld zout. De olie in Nederland bevindt zich voornamelijk in zandsteenlagen die tussen de 60 en de 120 miljoen jaar oud zijn.

Opsporen

Bij het opsporen van aardolie maakt NAM gebruik van seismisch bodemonderzoek. Door kunstmatig trillingen op te wekken, kunnen geologen de verschillende aardlagen in de aardkorst in kaart brengen. Elke aardlaag weerkaatst de trillingen namelijk op een unieke manier. Seismisch onderzoek gebeurt alleen nog op zee omdat de ondergrond op land al volledig in kaart is gebracht. Tot op heden is in Nederland aardolie gevonden in Zuidoost-Drenthe (het Schoonebeek-veld), in de omgeving van Rotterdam en in de Noordzee-bodem.

Produceren

Waar aardgas vanzelf naar boven komt, moet aardolie meestal worden geholpen. Vroeger gebeurde dat met de karakteristieke jaknikkers. Tegenwoordig zetten we hoogrendementspompen of een zogenaamde gaslift in. Bij deze laatste methode wordt onder in de productiebuis gas geïnjecteerd. De oliekolom wordt zo lichter en de olie stroomt makkelijker door de productiebuis naar boven.

Transport

NAM levert de ruwe aardolie aan raffinaderijen. Dit transport gebeurt per pijpleiding. In de raffinaderijen wordt de ruwe olie verwerkt tot bruikbare producten, zoals bitumen, smeerolie, stookolie, diesel, kerosine, benzine en LPG.