Jump menu

Main content |  back to top

In 1948 vindt NAM in Coevorden voor het eerst aardgas. Ruim 10 jaar later (1959) boort NAM bij Slochteren het beroemde Groningen-gasveld aan. Dit veld behoort tot de grootste gasvelden ter wereld, met een oorspronkelijke winbare voorraad van circa 2.800 miljard m3 aardgas. Sinds de vondst van aardgas bij Slochteren en de grote steun van de overheid om dit aardgas te gaan gebruiken in Nederland, is de nadruk van onze werkzaamheden verschoven naar gaswinning.

Offshore

De vondst van gote hoeveelheden gas op land, zette aan tot het opsporen en winnen van aardgas uit de Noordzeebodem. In 1961 is NAM het eerste bedrijf in West-Europa dat op de Noordzee naar gas boort. In 1975 krijgen we de eerste vergunning om gas te winnen. Het opsporen en winnen van aardgas op zee verloopt in principe hetzelfde als op land. Maar de installaties die we daarvoor gebruiken zijn heel anders.

Grote platformen op zee maken inmiddels steeds meer plaats voor kleine onbemande platformen. In 2006 wordt de eerste monotower in gebruik genomen. Dit is een klein onbemand platform met 1 poot in plaats van de traditionele 4 poten. De monotower wordt van stroom voorzien door middel van zonne- en windenergie. Sinds de jaren 80 worden 6 aanzienlijke gasvelden onder de Waddenzee ontdekt en aangeboord. Dat gebeurt vanaf de landlocaties Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat  en vanaf en bij Ameland.

Groningen-gasveld

Het Groningen-gasveld speelt al sinds begin jaren 60 een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. In de eerste periode werden jaarlijks grote hoeveelheden uit het gasveld gewonnen. Na de oliecrisis ontstond het besef bij de overheid dat het gasveld van grote strategische waarde is.

Om ook de volgende generaties te kunnen laten profiteren van het gasveld, introduceerde de Nederlandse overheid in 1974 het kleine-veldenbeleid. NAM, en ook een aantal andere maatschappijen, ging vervolgens op zoek naar andere, kleinere gasvelden om het gas uit het Groningen-veld te sparen. Een succesvol beleid, want inmiddels zijn ruim 300 nieuwe gasvelden gevonden. Op dit moment komt ongeveer 2/3 van het aardgas dat in Nederland wordt geproduceerd uit het Groningen-gasveld. De rest komt uit kleinere velden. Naar verwachting produceert het veld nog zeker 50 jaar.

Gasopslag

Productie van het gas uit Groningen gaat gepaard met een geleidelijke afname van de druk. Hierdoor neemt de flexibiliteit van de gaslevering langzaam maar zeker af. Om die flexibiliteit te kunnen blijven garanderen worden eind jaren 90 de ondergrondse gasopslagen in Langelo (Drenthe) en Grijpskerk (Groningen) aangelegd. In de zomer wordt een deel van het geproduceerde gas uit het Groningen-gasveld hier opgeslagen. In de winter, als de vraag naar gas toeneemt, springen deze gasopslagen bij.

Opnieuw olie uit Schoonebeek

In 1996 stopten we de productie van aardolie in Schoonebeek, omdat het steeds moeilijker werd om de stroperige olie te winnen met de toenmalige installaties. We ruimden alle infrastructuur op. Maar dankzij horizontale putten, hoogrendementspompen en nieuwe inzichten over stoominjectie, is oliewinning weer rendabel. In 2011 hebben we de oliewinning hervat. We verwachten dat we er tot 2035 tussen de 100 en 120 miljoen vaten olie produceren.