Jump menu

Main content |  back to top

Activiteiten van NAM spreken velen tot de verbeelding. Zoeken naar nieuwe gas- en oliereservoirs op land en op zee, velden ontwikkelen, olie en gas aan de oppervlakte krijgen; dat zijn uitdagingen van formaat. En technische innovatie en creativiteit van onze mensen zijn daarin cruciaal. Daarom werken deskundigen uit verscheidene disciplines samen. Bij NAM werkt u vaak aan veelzijdige projecten, in bijzondere omgevingen of onder barre omstandigheden. Bijvoorbeeld op boorplatforms op de Noordzee, in dichtbevolkte regio's of in ecologisch kwetsbare gebieden zoals de Waddenzee. Dat is niet altijd makkelijk. Maar wel ongelooflijk inspirerend. 

Exploration

Bij de afdeling Exploration werken geoscientists. Als geoscientist is het uw taak om olie- en gasreserves te vinden die commercieel potentie hebben. Dat doet u met geavanceerde seismische technieken. U maakt geologische 3D en 4D-modellen van ondergrondse gebieden. In zo’n model brengt u de kenmerken en beperkingen van de ondergrond in kaart. Deze modellen zijn bepalend voor de boorvoorstellen. Ook helpen ze ons om koolwaterstofbronnen nog beter te benutten. 


Production/Development

Op de afdeling Production/Development ontwerpt een grote groep technici samen het Field Development Plan. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoer van het plan. Verschillende expertises komen hier samen:

  • Als geoscientist ontwikkelt u de geologische modellen die de inhoud van de boorvoorstellen bepalen. Ook helpen de modellen ons om de koolwaterstofbronnen nog beter te benutten.
  • Als petrophysicist bent u verantwoordelijk voor detailmetingen in de boorputten. Daarmee kunnen we de eigenschappen van het reservoir vaststellen.
  • Als reservoir engineer verwerkt u de statistische, geologische gegevens tot reservoirmodellen. Daarmee maakt u de mogelijke distributie van olie, gas en water inzichtelijk. Met die dynamische modellen ontwerpen we een economisch haalbaar ontwikkelingsplan. Daarin staat hoeveel olie en gas we verwachten te winnen, hoe snel en via hoeveel putten. Ook bevat het ontwikkelingsplan aanbevelingen voor de putlocatie, het installatietype en leidingen.
  • Als surface engineer bent u betrokken bij het ontwerp, de constructie en de inbedrijfstelling van alle bovengrondse installaties en infrastructuur. U levert technische expertise, maar u hebt ook de leiding van het project. U doet de budgettering, stelt de contractstrategieën op, koopt materialen, huurt aannemers in en stuurt ze aan.
  • Als production engineer optimaliseert u de prestaties van productie-onderdelen. U zorgt voor evenwicht tussen de dagelijkse operationele prioriteiten en de strategische doelen op de langere termijn. Daarbij zorgt u dat de operaties veilig worden uitgevoerd, met een minimum aan gevolgen voor het milieu en de samenleving. U bent de schakel tussen ondergrondse en bovengrondse afdelingen. U bent betrokken bij alle aspecten van de veldontwikkeling. Van de conceptontwerpen van putten en de faciliteiten tot de productie en uiteindelijk de ontmanteling van de locatie. 

Drilling & Completions

Op de afdeling Drilling & Completions werken de well engineers. Zij bouwen samen met de petroleum engineers de boorputten. Als well engineer begint u met het boren van een boorgat naar het reservoir. Voordat de productie begint, verzamelt u informatie over de opbouw van de bodem. Samen met de booraannemers, petroleum en production engineers optimaliseert u de prestaties en verzekert u de betrouwbaarheid van de put. Daarvoor gebruikt u de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied.