Jump menu

Main content |  back to top

NAM heeft honderden locaties in ons land. Op land en in de Noordzee. Wat op elke locatie gebeurt, kan enorm verschillen. Op sommige locaties wordt olie of gas gewonnen, op andere vindt behandeling van de olie of het gas plaats. Het kan zijn dat er water geïnjecteerd wordt of dat de locatie gebruikt wordt voor meet- en observatiedoeleinden. Veel locaties zijn onbemand en worden alleen bezocht als er onderhoudswerkzaamheden zijn. Heeft u een vraag over een NAM-locatie bij u in de buurt? U kunt ze stellen aan Vergunningen en Omgevingsmanagement van NAM.

LEES HIER

Voor vragen over locaties op land, met uitzondering van de locaties van het Groningen-gasveld

Voor vragen over locaties die horen bij het Groningen-gasveld en de Ondergrondse Gasopslag in Norg

Voor vragen over de productieplatforms op zee en onze locatie Den Helder.