Jump menu

Main content |  back to top

Brochures en folders

Onze corporate brochure en folders over bijvoorbeeld een boring bij u in de buurt of de Norgron-leiding geven een goed beeld wie we zijn en wat we doen.

Infographics

Een beeld zegt vaak meer dan woorden. Veel van onze activiteiten hebben we uitgewerkt in een infographic: een grafische weergave van projecten en activiteiten aangevuld met wat tekst.

Schoolkranten

Speciaal voor basisschool leerlingen hebben we een informatiekrant over aardolie en aardgas ontwikkeld.

Video’s en animaties

Om duidelijk te maken waar de gasvelden in Nederland zich bevinden, hoe het boorproces werkt, wat stikstofinjectie is en hoe het kan dat nu weer oliewinning in Schoonebeek mogelijk is, zijn verschillende video’s en animaties ontwikkeld.

Beeldbank

Op zoek naar een foto van onze activiteiten of een logo van NAM? In onze beeldbank vindt u een selectie die vrij te gebruiken is bij publicaties.

Jaarverslag

Elk jaar brengt NAM een jaaroverzicht uit met de belangrijkste ontwikkelingen in dat jaar in woord en beeld.

Rapportages bodemdaling

Een bekend effect van gaswinning is bodemdaling. Dat gebeurt heel geleidelijk en over een grote schaal. Huizen en gebouwen hebben geen last van bodemdaling. Wel kan bodemdaling op lange termijn invloed hebben op de grondwaterstanden. Elke vijf jaar verschijnt er een rapport met de bodemdalingsverwachtingen.

Rapportages Wadden

Onder de Waddenzee ligt een relatief grote hoeveelheid gas. Omdat het Waddengebied een bijzonder gebied is, wint NAM het gas onder strikte voorwaarden en regels. Om na te gaan of de gaswinning verloopt zoals verwacht verschijnen er regelmatig rapportages.

Informatie over fracking

In 2012 heeft NAM de fracking techniek toegepast op 4 bestaande gasputten. Fracking is de techniek waarbij vloeistofinjectie zorgt voor het verbeteren of op gang brengen van de gaswinning. Infographics en overzichten met gebruikte vloeistoffen geven een goed beeld van deze techniek.