Jump menu

Main content |  back to top

In 2012 heeft NAM de fracking techniek toegepast op 4 bestaande gasputten.  Fracking is de techniek waarbij vloeistofinjectie zorgt voor het verbeteren of op gang brengen van de gaswinning. Infographics en overzichten met gebruikte vloeistoffen geven een goed beeld van deze techniek.