Jump menu

Main content |  back to top

Een bekend effect van gaswinning is bodemdaling. Dat gebeurt heel geleidelijk en over een grote schaal. Huizen en gebouwen hebben geen last van bodemdaling. Wel kan bodemdaling op lange termijn invloed hebben op de grondwaterstanden. Elke vijf jaar verschijnt er een rapport met de bodemdalingsverwachtingen.