Jump menu

Main content |  back to top

Op deze pagina kunt u het Milieu Effect Rapport (MER) gaswinning Waddenzeegebied downloaden. Ook een samenvatting van het rapport is beschikbaar.

De bestanden zijn in pdf-formaat. Om deze te kunnen openen heeft het gratis programma Acrobat Reader nodig (
hier te downloaden).

Milieu Effect Rapport gaswinning Waddenzeegebied

Milieu Effect Rapport gaswinning Waddenzeegebied

Voordat de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd, moet eerst een Milieu Effect Rapport (MER) worden gemaakt. Dat dient om alle mogelijke effecten op natuur, milieu en landschap in kaart te brengen, zodat overheden die moeten beslissen over de aangevraagde (milieu)vergunningen op basis van de juiste informatie hun besluit kunnen nemen. Hieronder kunt u het MER in zijn geheel en in delen downloaden.

Compleet rapport 

MER gaswinning Waddenzeegebied

MER per 'hoofdstuk' 

Cover + Colofon + Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Verklarende woordenlijst

Samenvatting Milieu Effect Rapport gaswinning Waddenzeegebied

Samenvatting Milieu Effect Rapport gaswinning Waddenzeegebied

Hieronder vindt u de link naar de samenvatting van het Milieu Effect Rapport (MER) gaswinning Waddenzeegebied.  

 

MER gaswinning Waddenzeegebied (samenvatting)

Ondersteunende rapporten

Rapporten Alterra 

 

rapport_alterra.pdf 

 

notitie-leopold.pdf

Rapport Grontmij 

 

rapport-lauwermeer.pdf  

Rapporten Oranjewoud 

 

archeologie-anjum.pdf 

 

archeologie-vierhuizen.pdf  

 

bemalingsrapport.pdf  

Rapporten Waterloopkundig Lab 

 

rapport_waterloopkundig_lab.pdf

 

livelinkfig-wl.pdf  

Rapport Altenburg & Wymenga

 

Natuurwaarden in het Lauwersmeergebied en mogelijke effecten door bodemdaling door gaswinning 

 

Aangepaste versie Hoofdstuk 8  

Rapport Heidemij 

 

ecologische_effecten_lauwersmeer-nulmeting-1995.pdf  

Rapport Natuurcentrum Ameland 

 

paesens-wad-nulmeting-2003-2005.pdf  

Samenvatting integrale bodemdalingstudie Waddenzee 1998 

 

samenvatting_compleet.pdf