Jump menu

Main content |  back to top

Om duidelijk te maken waar de gasvelden in Nederland zich bevinden, hoe het boorproces werkt, wat stikstofinjectie is  en hoe het kan dat nu weer oliewinning in Schoonebeek mogelijk is, zijn verschillende video’s en animaties ontwikkeld.

Mocht u problemen ondervinden bij het afspelen van de beelden, dan adviseren wij u om een flash player te installeren.

Animatie boorproces

Deze animatie laat zien hoe een put geboord wordt vanaf een boorlocatie en wat er vervolgens op kilometers diepte gebeurt.

Duur: 0:45 min.

Animatie energiemix

Deze animatie laat zien waarom aardgas een belangrijke energiebron is in Nederland.

Duur: 0:17 min.

Animatie aargasvelden in Nederland

Deze animatie laat zien waar in Nederland aardgas in de diepe ondergrond voorkomt.

Duur: 0:22 min.

Aardgas, energie uit de diepte

Deze video laat zien waar we in Nederland aardgas voor gebruiken en welke stappen NAM neemt bij het boren en winnen van aardgas uit kleine velden.

Duur: 10:17 min.

Aardgas+

Deze film laat zien hoe NAM extra aardgas wint uit kleine gasvelden in Zuidwest-Drenthe door gebruik te maken van stikstof.

Duur: 8.04 min.

Dankzij nieuwe technologie weer olie uit Schoonebeek

Deze film laat zien hoe NAM gebruik maakt van stoom om weer olie te kunnen winnen bij Schoonebeek.

Duur: 1:32 min.

Redevelopment Schoonebeek oil field thanks to new technologies

This movie shows how NAM uses steam to produce oil in Schoonebeek.

Length: 1:41 min.

Afscheid van de jaknikker

In deze video is te zien hoe de jaknikkers bij Berkel de komende jaren ontmanteld zullen worden.

Het stopzetten van de jaknikker

Deze video geeft een impressie van het stopzetten van de jankikkers op Berkel op 13 augustus 2013. Diverse betrokkenen geven een reactie.