Jump menu

Main content |  back to top

Duurzaam ondernemen en milieu

NAM doet haar best om zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk aardgas en aardolie te produceren. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor ons. Altijd in dialoog met de samenleving.

Veiligheid

Bij alles wat NAM doet, is veiligheid het eerste aandachtspunt. Wij zeggen: ‘Je werkt hier veilig, of je werkt hier niet’. Wel zo prettig. Voor de omwonenden, de medewerkers én het milieu.

Sponsoring en donaties

NAM wil een goede buur zijn voor de omgeving. Daarom verstrekken wij veel donaties aan lokale initiatieven. Daarnaast zijn wij sponsor van het Drents Museum en steunen we diverse landschappen zoals het Drents Landschap, Groninger Landschap en It Fryske Gea.

Regionale betrokkenheid

Alle donaties, sponsorprojecten en werkgelegenheids initiatieven zijn te bekijken op een interactieve kaart. Vind de verenigingen en instellingen terug die donaties hebben ontvangen, inclusief een korte uitleg waarvoor het bedrag wordt gebruikt.

Jeugd en educatie

NAM vindt het belangrijk om jongeren te informeren over olie- en gaswinning en duurzame energie. En om jeugd te interesseren voor technologie in het algemeen.

Bodemdaling

Gaswinning heeft in de meeste gevallen bodemdaling tot gevolg. Huizen en gebouwen hebben over het algemeen geen last van bodemdaling. Wel kan de bodemdaling invloed hebben op het grondwaterpeil. Daarom zijn hierover afspraken gemaakt met waterschappen en de provincie en is er een speciaal Bodemdalingfonds opgericht.

Aardbevingen

Aardgaswinning kan aardbevingen veroorzaken en dit kan schade opleveren aan gebouwen. In die gevallen zorgen wij ervoor dat eventuele schade wordt vergoed.

Bezoek aan een NAM-locatie

NAM is graag open over haar activiteiten. We krijgen veel verzoeken om een bezoek te brengen aan een van onze locaties, daarom hebben we een paar spelregels opgesteld voor een bezoek aan een locatie bij u in de buurt.