Jump menu

Main content |  back to top

Aardbevingen door gaswinning

Aardgas zit onder hoge druk opgesloten in een poreuze zandsteenlaag op ongeveer 3 kilometer diepte. Boven de zandsteenlaag ligt een dikke, ondoordringbare zoutlaag. De druk in de zandsteenlaag neemt af door gaswinning. De zware zoutlaag drukt op de zandsteenlaag.

Hierdoor wordt de zandsteenlaag ineengedrukt. Dit noemen we compactie. Compactie leidt op de lange termijn tot bodemdaling aan het oppervlak. Wanneer aardlagen bij een natuurlijke breuklijn in elkaar worden gedrukt, kan er spanning ontstaan. Hierdoor verschuiven de aardlagen schoksgewijs: dit is een aardbeving.

Schade melden

Aardbevingen kunnen schade aan uw huis of bedrijfspand veroorzaken. Dat is erg vervelend. Iedereen die schade heeft als gevolg van een aardbeving roepen we dan ook op dit te melden. Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij Centrum Veilig Wonen. Dit doet u met behulp van een speciaal schadeformulier. Kijk hiervoor op de website van Centrum Veilig Wonen.

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam handelt sind 5 januari 2015 schade af die veroorzaakt is door aardbevingen door gaswinning. Om praktische redenen handelde NAM alle schade af die vóór 5 januari 2015 is gemeld. Ook deze gevallen draagt NAM sinds 1 juli 2015 gefaseerd over aan CVW.

CVW is bereikbaar via:

Buxzijlweg 1 (bezoekadres)

9902 SB Appingedam

E-mail: info@cvw.nl

Telefoon: 0800 – 289 66 36 (gratis)

www.centrumveiligwonen.nl

Voor vragen over schadeherstel kunt u ook dagelijks terecht bij het Centrum Veilig Wonen informatiepunt in Loppersum. Het informatiepunt is gevestigd in de centrale hal van het gemeentehuis in Loppersum en is tijdens kantooruren geopend.

Ontwikkelingen

Vrijwel alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. Het Groningen-gasveld kan dit gas nog tientallen jaren leveren. Om gas te mogen blijven winnen moet NAM een Winningsplan aanleveren bij de overheid. In het Winningsplan staat beschreven hoe NAM op een veilige en verantwoorde wijze gas produceert uit het Groningen-gasveld.

Op basis van dit plan verstrekt de minister van Economische Zaken een vergunning voor gaswinning. De minister verzocht NAM, na de aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012, eind 2013 een aangepast Winningsplan in te dienen. Vóór 1 juli 2016 levert NAM opnieuw een aangepaste versie van het Winningsplan in. Lees meer over het Winningsplan van NAM op www.NAMPlatform.nl, de speciale website over gaswinning en aardbevingen.

2013: Aanleiding herziening Winningsplan

Begin 2013 gaf de minister van Economische Zaken opdracht een aantal onderzoeken te verrichten naar gaswinning uit het Groningen-gasveld en een gewijzigd Winningsplan in te dienen. De aanleiding hiervan was de krachtig ervaren aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 en het nieuwe inzicht dat aardbevingen als gevolg van gaswinning zwaarder zouden kunnen zijn dan tot dan toe gedacht. De minister wenste meer informatie vóór hij een besluit kon nemen over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Januari 2014: Ontwerpbesluit op hoofdlijnen

Januari 2014 maakte de minister zijn ontwerpbesluit bekend. Tegelijkertijd sloot de Rijksoverheid een akkoord met regionale bestuurders om ook te investeren in de regionale economie en leefbaarheid. De hoofdpunten van het ontwerpbesluit waren:

  • Verminderen van de gasproductie de komende drie jaar, met een begrenzing in 2016 van 40 miljard m³.
  • Het zo veel mogelijk beperken van productie uit productielocatie rond Loppersum.
  • Investeren in regionale economie met een investeringspakket voor het verbeteren van leefbaarheid, gebouwen en infrastructuur.

Ook werd in het ontwerpbesluit vastgelegd dat NAM vóór 1 juli 2016 opnieuw een geactualiseerd Winningsplan inlevert.

Mei 2014: Onderzoek naar gevolgen ontwerpbesluit

NAM publiceerde in mei 2014 een onderzoek naar de gevolgen van het ontwerpbesluit van de minister. De maatregelen uit het ontwerpbesluit zorgen ervoor dat, in vergelijking met het Winningsplan, de opbouw van compactie in het noorden van het Groningen-gasveld, en daarmee de opbouw van seismische energie, de komende drie jaar kleiner wordt. Zo blijkt uit het onderzoek. Daar staat tegenover dat de opbouw van seismische energie in het midden en zuiden van het gasveld licht toeneemt, maar minder dan de afname in het Noorden. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft deze conclusie, mede op basis van een vergelijkbaar onderzoek dat TNO eerder in 2014 uitvoerde.

September 2014: Spoeddebat over voortgang gasproductie

Op 30 september 2014 vindt bij Ten Boer een aardbeving plaats van 2.8 op de Schaal van Richter. De beving wordt ook in de stad Groningen gevoeld. Naar aanleiding van deze beving vindt een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer.

December 2014: Presentatie definitief instemmingsbesluit

Eind 2014 presenteert de minister van Economische Zaken het definitief instemmingsbesluit. Het Kabinet vermindert de gasproductie verder tot een maximum van 39,4 miljard Nm3 per jaar, voor de jaren 2015 en 2016. Daarnaast wordt vastgelegd dat in 2015 versterkende maatregelen worden uitgevoerd aan 3.000 woningen in de regio. In 2016 volgen nog eens 5.000 woningen.

Februari 2015: Extra pakket aan maatregelen

Om veiligheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren, kondigt de minister van Economische Zaken op 9 februari 2015 een extra pakket aan maatregelen aan. Hoofdpunten uit dit maatregelenpakket:

  • De gasproductie wordt verder beperkt tot 16,5 Nm3 miljard tot 1 juli 2015
  • De komst van een Nationaal Coördinator Groningen moet bijdragen aan het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid
  • Inwoners van Groningen krijgen voortaan vergoeding voor bouw van bevingsbestendige woningen
  • In 2015 worden 11.000 woningen geïnspecteerd om vast te stellen of ze versterkt moeten worden
  • De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde kunnen voortaan ook gebruik maken van de regeling Waardevermeerdering
  • Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van o.a. publieke gebouwen in Groningen

Juli 2015: Verder verminderen van gasproductie

Het kabinet besluit in juli 2015 dat NAM tot eind van het jaar nog 13,5 Nm3 miljard gas mag produceren. Hiermee kan worden voldaan aan de leveringszekerheid.

Winning Plan Information

Besluit voor komende drie jaar

Minister Kamp liet in 2013 een groot aantal onderzoeken uitvoeren naar gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen daarvan. Hoewel de onderzoeken veel nieuwe inzichten opleverden, blijven er ook onzekerheden. De minister besluit daarom tot gasproductie uit het Groningen-gasveld tot 2016. Vóór 1 juli 2016 levert NAM een nieuwe versie van het Winningsplan in, waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden verwerkt. De minister van Economische Zaken zal dan opnieuw besluiten over de gaswinning uit het Groningen-gasveld. Lees meer over het besluit van de minister van Economische Zaken op www.NAMPlatform.nl, de website over gaswinning en aardbevingen.

Onderzoek

Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter te begrijpen heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet. Experts en wetenschappelijke instituten van over de hele wereld werken hier aan mee. Op basis van dit aardbevingsonderzoek kunnen maatregelen genomen worden voor de veiligheid.

Experts en wetenschappelijke instituten uit de hele wereld brengen het verband in kaart tussen de oorzaak – de gaswinning – en het gevolg – de veiligheid van mensen in Groningen. De onderzoeken helpen om maatregelen in te zetten die de oorzaken van gaswinning beperken en de gevolgen van aardbevingen verzachten. Het onderzoeksprogramma is opgezet in 2013. Tot 2016 zal het programma ongeveer 100 miljoen euro kosten.

Thema’s van onderzoek

Het studieprogramma heeft 7 thema’s. Deze staan in de afbeelding hieronder beschreven. De 7 thema’s overbruggen het onderzoek van oorzaak naar gevolg. NAM voert veel studies uit. Maar ook andere instanties, zoals het KNMI, TNO en onderzoeksinstituten uit de hele wereld bestuderen de Groningse ondergrond. Daarnaast is het seismisch monitoringsnetwerk boven het Groningen-gasveld uitgebreid.

the relationship between the gas extraction and safety

Meer weten over gaswinning en aardbevingen

Voor meer informatie over aardbevingen, dialoog, preventieve maatregelen en onderzoek is een speciale website ontwikkeld: www.NAMplatform.nl. Hier kunt u uitgebreide achtergrondinformatie vinden over al deze onderwerpen en recente ontwikkelingen volgen.

Voor bewoners in de regio boven het Groningen-gasveld publiceert NAM regelmatig een speciale krant over gaswinning en aardbevingen. Deze krant wordt huis aan huis verspreid in Appingedam, Bedum, Eemsmond, Delfzijl, De Marne, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum. De krant is ook af te halen bij Centrum Veilig Wonen  (CVW) in Appingedam, het NAM kantoor in Loppersum of de gemeentehuizen van de hier genoemde gemeenten. De reeds gepubliceerde kranten vindt u in de Mediatheek op www.NAMPlatform.nl.

Daarnaast publiceert NAM elke twee weken een digitale nieuwsbrief  over gaswinning en aardbevingen en organiseren we informatie bijeenkomsten met diverse betrokken partijen.