Jump menu

Main content |  back to top

Om u goed te informeren over aardbevingen, dialoog, schadeafhandeling, preventieve maatregelen en onderzoek is een speciale website ontwikkeld: www.NAMplatform.nl. Hier kunt u uitgebreide achtergrondinformatie vinden over al deze onderwerpen.

Wat is een aardbeving

De aarde bestaat uit verschillende gesteentelagen. Het aardgas zit opgesloten op ongeveer drie kilometer diepte onder hoge druk in een poreuze zandsteenlaag. Een afsluitende zout- of kleilaag houdt het aardgas tegen. Door winning van aardgas neemt de druk af. Daardoor wordt de zandsteenlaag door het gewicht van het bovenliggende gesteente ingedrukt. Dit heet compactie. 

De compactie door gaswinning veroorzaakt ook aardbevingen in het Groningen-gasveld.  Als een zandsteenlaag wordt ingedrukt, kan die bij natuurlijke breuklijnen schoksgewijs verschuiven. Jaarlijks vinden er tientallen aardbevingen plaats. Enkele daarvan zijn duidelijk voelbaar en kunnen ook schade aanrichten aan gebouwen (meestal in de vorm van scheuren in muren en pleisterwerk). Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling energie vrijkomt.

Schade melden

Als u door een aardbeving schade hebt aan uw huis, kunt u dat tot 5 januari 2015 bij NAM melden. Vanaf 5 januari 2015 kunt u schades melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan online via het schadeformulier, of per brief. Na uw melding wordt er contact met u opgenomen om te luisteren naar wat u is overkomen en om de schade die u heeft gemeld te bespreken. Een schade-expert komt op een geschikt moment bij u thuis om te kijken naar gemelde en eventueel verborgen schades.

De expert maakt foto’s en bespreekt met u de bevindingen. Als blijkt dat de beving inderdaad is ontstaan door aardgaswinning, vergoedt NAM de kosten die nodig zijn om eventuele schade te verhelpen. U ontvangt een taxatierapport en zal uw NAM-contactpersoon contact met u opnemen om dit document te bespreken.  Indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de taxatie, kunt u een contra-taxatie laten uitvoeren.

Nadat overeenstemming is bereikt kunt u een aannemer opdracht geven voor de uitvoering van het werk. NAM raadt sterk aan te kiezen voor duurzaam herstel. Indien gewenst kunt u de rekening van de aannemer direct door NAM laten betalen.

Recente ontwikkelingen

De aardbeving van 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge (Gemeente Loppersum), is door veel inwoners van de provincie Groningen als langduriger en intenser ervaren dan voorgaande bevingen en heeft veel losgemaakt. Na deze aardbeving hebben NAM, KNMI en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ieder afzonderlijk extra onderzoek verricht, dat tot nieuwe inzichten heeft geleid.

In deze studies is voor het eerst specifiek naar de aardbevingshistorie van alleen het Groningen-gasveld gekeken. Eén van de uitkomsten is dat aardbevingen in het Groningen-gasveld wellicht sterker kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Sinds de aankondiging van de nieuwe inzichten door Minister Kamp op 25 januari 2013 is er veel gezegd en geschreven over de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. NAM heeft niet stilgezeten. We zijn begonnen met het uitvoeren van het pakket maatregelen dat door Minister Kamp is aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Als onderdeel hiervan heeft NAM de afgelopen periode gesprekken gevoerd met inwoners, bestuurders en andere betrokkenen in de regio om te luisteren naar de vragen en behoeften die leven.

Het doel is om persoonlijk met inwoners van Groningen te spreken en regelmatig te informeren over acties en ontwikkelingen rondom schadeafhandeling, preventieve maatregelen, en onderzoek. Ook heeft NAM, in samenwerking met andere partijen, inwoners van de regio gerichte voorlichting gegeven hoe te handelen in geval van een beving.

Voor meer informatie over aardbevingen, dialoog, schadeafhandeling, preventieve maatregelen en onderzoek is een speciale website ontwikkeld: www.NAMplatform.nl. Hier kunt u uitgebreide achtergrondinformatie vinden over al deze onderwerpen en recente ontwikkelingen volgen.