Jump menu

Main content |  back to top

LEES HIER

NAM zet zich actief in om gastlessen te geven over olie- en gaswinning. Dat doen we voor scholen in de omgeving waar NAM actief is, ons werkgebied dus.

NAM vindt het belangrijk om leerlingen in het voortgezet onderwijs te interesseren voor techniek. Dat doen we door middel van gastlessen, voorlichting over beroepskeuze en activiteiten zoals Girlsday.