Jump menu

Main content |  back to top

Jet-Net is een landelijk samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is om havo- en vwo-scholieren te interesseren voor technologie of een technische studie. Als hightech bedrijf hebben wij in de toekomst immers veel hoogopgeleid, technisch personeel nodig.

Aan Jet-Net zijn 85 bedrijven en 170 scholen verbonden. Jet-Net benadert technische bedrijven om technologie voor de leerlingen tot leven te brengen. Zo kunnen ze ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. En vanuit die ervaring kunnen jongeren een b├Ętastudie of een technische opleiding overwegen.

NAM is Jet-Net-bedrijf

NAM is een van de Jet-Net-bedrijven in het noorden van het land. Wij willen leerlingen in het voortgezet onderwijs tonen hoe spannend en uitdagend het kan zijn om een technisch beroep uit te oefenen. NAM is een hightech bedrijf. Wij kunnen de kwaliteit van onze activiteiten alleen blijven garanderen als er ook in de toekomst voldoende, goed opgeleid personeel is. En dat kan als er voldoende jongeren zijn die kiezen voor techniek. Daarom leggen wij de leerlingen graag uit hoe wij olie en gas winnen, maar ook hoe interessant techniek kan zijn.

Wat kunnen wij voor uw leerlingen betekenen?

De NAM is Jet-Net-bedrijf voor 5 scholen in Groningen en Drenthe.

De Lindenborg uit Leek (Gr)

H.N. Werkman College uit Groningen

Dr. Nassau College uit Assen

Esdal College uit Emmen

Roelof van Echten College uit Hoogeveen

Voor deze scholen organiseren wij gast- en themalessen, bezoeken aan Science Center NEMO en  NAM-locaties. Ook geven wij voorlichting over beroepskeuze en organiseren we jaarlijks een Girlsday. Voor docenten organiseren wij samen met andere Jet-Net bedrijven eens per 3 jaar een docentenworkshop. Kijk voor meer informatie op www.jet-net.nl