Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Zoete broodjes

“Bij ons worden niet alleen maar zoete broodjes gebakken.” Gert Krijnen, directeur van de stichting Het Blauwe Hek maakt graag tijd vrij om iets te vertellen over deze unieke biologische zorgbakkerij in Naaldwijk.
Stichting Het Blauwe Hek

Stichting Het Blauwe Hek is een biologische zorgbakkerij, de enige in het Westland. Het brede assortiment van biologisch brood, koek en gebak wordt geleverd aan particulieren, horeca, winkels en zorginstellingen. Het Blauwe Hek is mede mogelijk gemaakt door Ipse de Bruggen, een grote regionale zorgaanbieder. Deze instelling selecteert, traint en begeleidt mensen met een beperking, die werkzaam (willen) zijn in Het Blauwe Hek.

Gert Krijnen: “De Bakkerij werd gerealiseerd in 2009; in 2012 werden hieraan een tuin en een kas toegevoegd. De gekweekte gewassen worden verwerkt in het productieproces van de bakkerij. Op dit moment zijn tussen de 12 en 20 mensen met een beperking werkzaam bij ons. Ze worden ondersteund door begeleiders van Ipse de Bruggen. Verder zijn we heel blij met de inzet van 15 vrijwilligers. 

Met het oog op de toekomstige zorgbezuinigingen hebben we het plan opgepakt om de bakkerij uit te breiden met een theeschenkerij, om zo meer inkomsten te kunnen genereren. Onze deelnemers willen doorgaans zoveel mogelijk deel uitmaken van de omringende maatschappij. Met een theeschenkerij kan die verbinding worden gelegd. De kosten van de verbouwing en inrichting kunnen worden gedekt door stichtingen, fondsen een bedrijven. Daarvoor hebben we al flink gelobbyd en is inmiddels al e.e.a. gerealiseerd.

Voor het bekostigen van een training voor de deelnemers op het gebied van basiswerknemers en -horecavaardigheden hebben we bij NAM aangeklopt… we zijn immers praktisch buren!

De investeringen, waarvoor fondsen zijn geworven, hebben als doel dat Het Blauwe Hek in 2015 geheel zelfstandig kan draaien door middel van een hogere omzet.

Dat betekent dat we een bedrag reserveren voor opleiding en training van nieuwe medewerkers. Stichting Het Blauwe Hek heeft de ambitie om te groeien, om een meer gevarieerd aanbod in werkzaamheden te creëren en meer cliënten passend werk te kunnen biedenDe theeschenkerij kan een bijzondere pleisterplaats zijn in bestaande wandel-, fiets- en vaarroutes.

Hierdoor behoudt Het Blauwe Hek een stevige maatschappelijke positie in het Westland!”