Jump menu

Main content |  back to top

NAM wil een goede buur zijn voor de omgeving waarin zij werkt. Daarom geven wij regelmatig donaties aan lokale initiatieven. Dat zijn meestal kleinschalige initiatieven die iets bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Bent u actief in een vereniging of stichting en organiseert u een evenement? En heeft NAM werkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunnen wij wellicht een bijdrage leveren aan uw project.

Donatie voor mijn initiatief?

U kunt NAM om een bijdrage vragen voor uw vereniging of stichting.

Spelregels

NAM krijgt meer aanvragen voor donaties dan ze kan honoreren. Om ervoor te zorgen dat de toekenning van donaties eerlijk gebeurt, stelden wij enkele spelregels op .

Donatieaanvragen uit de Provincie Groningen

Voor initiatieven in de provincie Groningen die te maken hebben met leefbaarheid en verduurzaming zijn er twee regelingen in het leven geroepen nav het akkoord ‘Vertrouwen op herstel, herstel van Vertrouwen”.