Jump menu

Main content |  back to top

Met NAM donaties laten we zien betrokken te zijn bij onze omgeving.  Dat doen wij door eenmalige activiteiten te steunen. Via het speciale NAM Personeelsdonatiefonds kunnen ook onze medewerkers  donaties aanvragen voor vrijwilligersinitiatieven waarbij zij betrokken zijn. Zo stimuleren wij hen om vrijwilligerswerk te (blijven) doen.

Om in aanmerking te komen voor een donatie moet de activiteit voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden bij de Spelregels.

Verzoek indienen

Denkt u dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. U kunt op het formulier invullen wat de aard van de activiteit is en wat de begroting is. Vul bovendien duidelijk in waarom u denkt dat u in aanmerking komt voor een donatie.

Alleen bestuursleden van de vereniging of stichting kunnen een aanvraag indienen.

Verzoek toekenning

De Donatiecommissie behandelt alle binnengekomen aanvragen. De commissie komt 10 keer per jaar bij elkaar. Binnen 2 weken na de bijeenkomst krijgt u bericht. De uitspraak van de commissie is bindend. Heeft u nog vragen? Bel dan met de NAM Donatiecommissie: (0592) 36 82 22.

Donatieaanvragen uit de Provincie Groningen

Voor initiatieven in de provincie Groningen die te maken hebben met leefbaarheid en verduurzaming zijn er twee regelingen in het leven geroepen nav het akkoord ‘Vertrouwen op herstel, herstel van Vertrouwen”.

Zie voor meer informatie