Jump menu

Main content |  back to top

Aardgas zit in een poreuze zandsteenlaag. Hoe minder gas er in die laag zit, hoe lager de tegendruk voor de dikke aardlagen die erboven liggen. Die aardlagen drukken de zandsteenlaag geleidelijk in. Dat gebeurt heel langzaam. De bodem daalt in de vorm van een wijde schotel. 

Bij het Groninger-gasveld gaat het om tientallen centimeters. Echter, hier is de kom ook vele malen groter. Door de unieke samenstelling van de bodemstructuur heeft elk veld andere eigenschappen. NAM rapporteert hierover in de winningsplannen die voor elk gasveld beschikbaar zijn.

Bodemdaling Waddenzee

Voor gaswinning onder de Waddenzee zijn specifieke afspraken gemaakt over bodemdaling. Snelle en sterke bodemdaling onder de Waddenzee zou effect hebben op de wadplaten en kwelders, en dus op de planten en dieren die daar leven. Gelukkig is de Waddenzee continu in beweging. Zand en slib wordt losgewoeld, meegenomen en ergens anders weer afgezet. Eventuele bodemdaling wordt gecompenseerd doordat daar meer zand en slib naartoe gaat. 

De bodemdaling in de Waddenzee wordt extra gemonitord en de NAM produceert ‘met de hand aan de kraan’. Daarmee bedoelen we dat we niet meer gas winnen dan de natuur aankan. Zodra we merken dat de natuur de bodemdaling niet meer bij kan houden, temperen we de gaswinning. En als dat nodig is, gaat de kraan helemaal dicht.

Bodemdalingfonds

Huizen en gebouwen hebben over het algemeen geen last van bodemdaling. Wel kan bodemdaling op de lange termijn invloed hebben op de grondwaterstanden. Daarom is er een Bodemdalingsfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds betalen we de aanleg van gemalen, dijken en andere maatregelen om de gevolgen van bodemdaling te beheersen.