Jump menu

Main content |  back to top

Wilt u een locatie van NAM bezoeken? Dat is mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt van bezoekers verlangd dat ze in de buurt wonen. Of dat ze een link hebben met de activiteiten van NAM. Op deze pagina leest u welke regels wij hanteren. Deze regels gelden niet voor platformen op zee; die zijn niet voor publiek toegankelijk in verband met de veiligheidseisen die daar gelden.

Als de NAM een boring uitvoert, is dat in de omgeving zichtbaar en merkbaar. Een boring is een tijdelijke activiteit. Er wordt tijdelijk een boortoren geplaatst die een nieuwe put boort. Dit kan overlast veroorzaken. Daarom vinden wij het belangrijk om uit te leggen wat wij aan het doen zijn. Dat doet de NAM op verschillende manieren. We houden inloopavonden, geven gastlessen op scholen in de buurt, delen nieuwsbrieven uit en leiden groepen rond op de locaties. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe wij aardgas en aardolie uit de grond halen.

Voor omwonenden

Woont u in de buurt van een NAM-locatie? Of bent u op een andere manier betrokken bij deze locatie? Dan willen wij u graag gelegenheid geven om de locatie te bezoeken. Ontvangt de NAM veel aanvragen voor bezoeken, dan besluiten wij soms om een open dag te organiseren. Ook is het mogelijk dat we een aantal groepen tegelijkertijd uitnodigen voor een rondleiding. U kunt een rondleiding aanvragen door te bellen met de afdeling Externe Relaties, (0592) 368222. Of via nam-communicatie@shell.com.

Voor andere betrokkenen

  • Woont u niet in de omgeving van een NAM-locatie en wilt u graag met een gezelschap een gaswinningslocatie bezoeken? Dan gelden de onderstaande regels.
  • Er moet een directe link zijn met de activiteiten van de NAM.

    Groepen uit de landelijke politiek, media, bestuurders en NGO’s kunnen een aanvraag indienen als de onderwerpen aansluiten bij de activiteiten van de NAM.

  • Scholen en andere onderwijsgerelateerde organisaties kunnen een bezoek aanvragen als ze zijn aangesloten bij Jet-Net. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Ook scholen uit de buurt zijn welkom.
  • Groepen en individuele belangstellenden die niet aan bovenstaande criteria voldoen, kunnen alleen een NAM-locatie bezoeken tijdens een open dag. Dat geldt ook voor businessclubs en serviceclubs.

    Bel voor meer informatie met de afdeling Externe Communicatie, (0592) 368222. Of vraag een bezoek aan via nam-communicatie@shell.com.

Offshore bezoek

Met het honoreren van verzoeken voor een bezoek aan onze platformen op zee, zijn wij om veiligheidsredenen zeer terughoudend. Wij willen het aantal transportbewegingen van en naar onze platformen en het aantal mensen op onze locaties namelijk zo minimaal mogelijk houden. Daarnaast zijn er hoge kosten verbonden aan een offshore-bezoek. Ook zijn uitgebreide veiligheidstrainingen en –cursussen vooraf verplicht. In principe worden daarom alle verzoeken afgewezen.