Jump menu

Main content |  back to top

Contact NAM-woordvoerder

E-mail: nam-media@shell.com

Telefoon: (0592) 368222 en in dringende gevallen buiten kantooruren: (0592) 369111.

Binnen NAM is een aparte afdeling verantwoordelijk voor alle zaken die verband houden met aardbevingen in Groningen.

Sander van Rootselaar verzorgt de perscontacten namens dit organisatieonderdeel van NAM, inclusief de woordvoering over de gasproductie vanuit het Groningen gasveld.

Contact woordvoerder aardbevingsproblematiek en gasproductie Groningen gasveld.

Sander van Rootselaar

Email: sander.vanrootselaar@shell.com

Telefoon: (0592) 362135 en in dringende gevallen buiten kantooruren: (0592) 369111.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Afdeling communicatie

Bezoekadres:

Schepersmaat 2

9405 TA  Assen

Postadres:

Postbus 28000

9400 HH Assen

 

Foto’s en logo’s

Beeldmateriaal en logo’s zijn te downloaden via onze beeldbank