Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

De vier aardbevingen

De vier aardbevingen die in de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden hebben bij de NAM geresulteerd in tot dusverre ruim 1500 schademeldingen. Schademeldingen als gevolg van de aardbeving bij Huizinge, 16 augustus 2013, zijn opgelopen tot rond 3000.

Deze bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld. In Noord-Nederland worden sinds 1986 aardbevingen geregistreerd, die door deskundigen in verband worden gebracht met gaswinning. Het KNMI heeft een nauwkeurig meetnetwerk opgezet waarmee deze bevingen worden geregistreerd.

Schade die is ontstaan door aardbevingen zal vergoed worden door de NAM. Wie meent schade te hebben, kan dit schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen of via ons digitale schadeformulier.

De NAM heeft een toegankelijke schaderegeling, en laat meldingen onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Meer informatie over aardbevingen en de schaderegeling – waaronder het melden van een schade - is te vinden op de speciale site www.namplatform.nl

Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, vindt u op www.knmi.nl.

Meer informatie is ook te vinden op www.tcbb.nl.