Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Aanleg nieuwe gasleiding Sappemeer - Langelo van start

NAM start half maart met de aanleg van een nieuwe ondergrondse aardgastransportleiding tussen gasopslag Norg (bij Langelo, Drenthe) en de Groningen-gasveldlocatie Sappemeer: Norgron. De Norgron-leiding wordt 30 kilometer lang en krijgt een doorsnede van 1.20 m. De aanleg duurt van half maart tot eind 2013, start in Sappemeer en eindigt in Langelo. Begin 2014 wordt het trace verder afgewerkt. Op dit moment is begonnen met het uitzetten van het tracé door middel van piketpalen en vlaggetjes.

Tracé

De nieuwe leiding volgt voor het grootste deel een bestaand tracé, waarin een gastransportleiding van Gasunie ligt. Het tracé passeert het Natura 2000-gebied Drentsche Aa, het Oostervoortsediep, de rijksweg A28, de spoorlijn Groningen-Assen en het Noord-Willemskanaal, evenals het gebied ten zuiden van het Zuidlaardermeer. De leiding loopt door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Hoogezand-Sappmeer.

Waarom is de nieuwe leiding nodig?

Sinds 1963 wint NAM aardgas uit het Groningen-gasveld. Door geleidelijke afname van de druk in dit gasveld kan het steeds minder aan de piekvraag voldoen. In 1997 werd daarom onder meer de ondergrondse gasopslag Norg, bij Langelo. Als in de zomer de vraag naar aardgas laag is, wordt een deel van het geproduceerde gas daar opgeslagen.

Tijdens de winter, als de vraag naar aardgas door huishoudens sterk toeneemt, kan de gasopslag meteen bijspringen. Er ligt al een doorgaande gastransportleiding tussen het Groningen-gasveld en Friesland/Noord-Holland, waar ‘Norg’ op is aangesloten. Deze heeft echter over een paar jaar onvoldoende capaciteit om aan de toenemende piekvraag te voldoen en leveringszekerheid te bieden. Daarom is de aanleg van een nieuwe gasleiding nodig, die ‘Norg’ en ‘Groningen’ direct met elkaar verbindt: de Norgron-leiding.

Rijkscoordinatieregeling

Om dit project mogelijk te maken zijn door het Rijk de bestemmingsplannen aangepast. Dit is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast zijn alle andere besluiten, die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Informatie

Belanghebbenden zijn sinds 2009 op de hoogte gehouden van de plannen voor aanleg. Via de vele inspraakmogelijkheden die de Rijkscoordinatieregeling biedt , zijn reacties verzameld en verwerkt in de plannen voor aanleg. De laatste openbare informatiebijeenkomst vond op 3 oktober 2012 plaats in Zuidlaren.

Zie voor meer informatie de speciale Norgron-Projectpagina.