Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Brug slaan met universiteit

Shell, NAM en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) kozen tijdens de finale op 17 december welke studenten de beste bedrijfsoplossing hadden bedacht in hun zes weken durende business challenge. "Door het organiseren van deze challenge konden we ons als Shell en NAM presenteren als toekomstig werkgever," zegt Kees Nieuwenkamp, Finance Manager bij NAM in Assen. "Het geeft ons bovendien gelegenheid een stevige basis te creëren voor onze samenwerking met de universiteit."
Business Challenge
Realistisch vraagstuk

Het programma is gebaseerd op de challenge die Shell samen met de Erasmus Universiteit organiseert. Groningen is een topuniversiteit voor Shell en daarom hebben we het initiatief genomen dit ook samen met de RuG op te zetten. Doel van de samenwerking is het versterken van de relatie met de universiteit, het aantrekken van toekomstig talent, en het opdoen van nieuwe ideeën op het gebied van non-technische risico’s.

Spannende finale

In de afgelopen zes weken hebben vijf teams van vijf studenten een waarderingsmodel opgesteld voor olie- en gasprojecten. Daarbij moesten niet-technische risico's worden meegenomen. Dit waarderingsmodel gebruikten de teams om keuzes te maken in een portofolio aan projecten. Deze resultaten presenteerden de studenten aan de zaal en aan de jury. De jury prees het winnende team voor de overzichtelijkheid en transparantie van de oplossing.”

"Onder de indruk van kwaliteit"

Kees Nieuwenkamp: “Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van de studenten en van de concepten die ze hadden ontwikkeld. Het was inspirerend te zien met hoeveel gedrevenheid ze samenwerkten en dat ze hiermee in staat waren uitzonderlijke resultaten te behalen.”

Brug slaan

Student Natasja Massink is erg te spreken over het evenement: “Projecten zoals deze slaan een brug tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. De diversiteit zorgt dat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven is benaderd.”