Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Meer dan 400 kids bezoeken NAM

Vele vragen hadden ze, de honderden leerlingen uit de hele regio die vlak voor de vakantie bij NAM op bezoek kwamen. "Wat moet NAM allemaal doen om bij een gasveld uit te komen? Hoe komt aardgas aan de oppervlakte ? Wat komt er bij de aardgaswinning nog meer kijken? Hoe zit het met de dode hoek bij een vrachtauto? Ziet de chauffeur mij wel of niet!"
Verkeersplein voor kinderen bij NAM

De antwoorden op deze, en vele andere,  vragen kregen de meer dan 400 leerlingen in de eerste week van juli bij het hoofdkantoor van NAM. De parkeerplaats van het kantoor was ingericht als verkeersplein. Op het verkeersplein stond ook de Discovery Truck van de RijksUniversiteit Groningen waar de leerlingen een gastcollege kregen over energie.

Met behulp van een spons (het aardgasveld), een rietje (winningput) en ranja (aardgas) werd duidelijk gemaakt hoe aardgas uit het gasveld naar boven gezogen wordt. Ook werd duidelijk gemaakt waar aardgas allemaal voor nodig is.  Het mobiele verkeersplein stelt de kinderen uit groep vier, vijf en zes in staat om gedurende een uur in een veilige omgeving te oefenen met verkeerssituaties en het toepassen van verkeersregels.

Een reactie van een van de leerkrachten.  “‘Op hun laatste schooldag voor de 'grote' vakantie genoten de kinderen en ook mijn collega`s van een paar geweldige leerzame, bijzondere en ook gezellige uren bij NAM op het verkeersplein en in de Discovery Truck. Het is echt fantastisch  geweest. Bij de kinderen zag ik glunderende opgewonden gezichten en hoorde ik mooie verhalen. Trots lieten ze een certificaat zien.”

Speciale dag voor scholieren bij NAM

De voorlichting maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma van NAM.  Dit programma richt zich onder meer op het stimuleren van technische studies bij kinderen, de rol van aardgas in de energiemix en op veiligheid. Het verkeersplein zoomde specifiek in op het laatste onderdeel.

Bij de werkzaamheden van de NAM is veel transport nodig. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Door kinderen al in vroeg stadium te wijzen op risico hoopt NAM een bijdrage te leveren aan het voorkomen van onveilige situaties op de weg. Uiteraard investeert NAM ook in instueren van chauffeurs, optimaliseren van rijroutes en andere maatregelen om de risico’s tijdens transport te verkleinen.

Over het VVN mobiele Verkeersplein

Een fraai bestickerde vrachtwagen rijdt voor. De laadruimte opent en er komt een hele verzameling uit met onder meer verkeersborden, skelters, fietsen, zebrapadaanduidingen en verkeerslichten. Daarmee ontstaat een parcours waarop de jonge deelnemers naar hartenlust verkeersregels en -situaties kunnen oefenen. Verkeerspleinmedewerkers staan klaar om de kinderen te helpen en te wijzen op gevaarlijke verkeerssituaties.