Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Lekkage productiewater op NAM locatie Coevorden

Op een NAM-locatie aan de Katshaarweg in Coevorden is vanmiddag rond 15.00 uur een lekkage van enkele cm’s geconstateerd aan een leiding. De leiding heeft een doorsnede van 8 cm. Uit de leiding heeft productiewater gestroomd. Dat is water dat bij de gaswinning vanuit de diepe ondergrond mee wordt geproduceerd.

Omdat het productiewater een kleine hoeveelheid zwavelwaterstof en aardgascondensaat kan bevatten, zijn uit voorzorg de brandweer en politie ter plaatse. De brandweer heeft vanmiddag metingen uitgevoerd, hieruit bleek dat er geen zwavelwaterstof is gemeten. De Katshaarweg is vanmiddag afgesloten.

De installaties staan in een grote bak; de vloeistof stroomt  in deze bak en wordt van daaruit in een andere tank gepompt.  De toevoer van productiewater is omgeleid via een andere leiding, zodat er geen nieuw productiewater kon toestromen.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de lekkage is ontstaan.