Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden olietransportleiding in Westland

Van woensdag 14 tot en met zondag 18 augustus worden er aan de olietransportleiding onder de Coldenhovelaan in Westland werkzaamheden uitgevoerd.

Uitgraven leiding

Naar aanleiding van een inspectie aan de ondergrondse transportleiding heeft de NAM besloten om ter plekke de leiding met een doorsnede van 20 cm, uit te graven en werkzaamheden uit te voeren. De recente inspectie wees uit dat de wanddikte van de leiding, die tussen Gaag en Europoort loopt, op een plek niet meer voldoet aan de normen. Uit preventief oogpunt worden de werkzaamheden onder de Coldenhovelaan deze week nog uitgevoerd.

Afsluiting van de weg

Vanwege de plaats van de leiding moet daarvoor een deel van de Coldenhovelaan en de rotonde ter hoogte van de A20, worden afgesloten. De omleiding wordt aangegeven door middel van borden. In verband met de werkzaamheden is de leiding buiten bedrijf gesteld.

Onze excuses voor de overlast.