Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden gaszuiveringsinstallatie NAM Emmen

Op woensdag 17 juli begint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een test bij de gaszuiveringsinstallatie aan de Phileas Foggstraat 45 te Emmen. NAM zet dan op kleine schaal zwavelwaterstofgas om in zwavel, dit gebeurt op een milieuvriendelijke manier.

Het kan zijn dat hier geur bij vrijkomt. NAM doet er alles aan om de overlast te beperken. Mocht u hier toch hinder van ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM (0592) 364 000.