Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Bernard Wientjes opent Aardgas+ project

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, opent vrijdag 4 oktober de nieuwe luchtscheidingsinstallatie op de NAM-locatie bij Koekange. Hiermee gaat het Aardgas+ project officieel van start en heeft NAM een primeur. Dankzij deze innovatieve techniek kan ook de laatste 10% van het aardgas uit dit veld worden geproduceerd. Dit is bijzonder, omdat je met deze extra hoeveelheid aardgas alle Drentse huishoudens nog zes jaar lang van aardgas kan voorzien. Tot nu toe werd dit gasveld als ‘leeg’ beschouwd.

NAM wint al sinds de jaren ‘50 aardgas uit dit Drentse gasveld in de bodem tussen Echten en Koekange. Na al die jaren is het veld bijna leeg. Dit betekent dat het winnen van aardgas niet meer rendabel is. Daarom passen we nu een techniek toe die bekend is uit de olie-industrie. Door gebruik te maken van stikstof verlengen we de levensduur van het veld met 10 tot 15 jaar. In totaal kan er nog zo’n 2 miljard kubieke meter aardgas worden gewonnen. Dat is voldoende voor alle Drentse huishoudens, zes jaar lang.

Hoe werkt dat precies?

Normaal gesproken komt aardgas vanzelf naar boven tijdens de winning. Dit komt door de natuurlijk druk in de bodem. Het gas bevindt zich daar tussen de kleine poriën van zandsteen. Hoe meer gas er uit de bodem wordt gewonnen, hoe lager de druk wordt. Op een gegeven moment stroomt het gas niet meer vanzelf omhoog. Dan zit er nog wel 10% aardgas in. Door stikstof weer in de bodem te injecteren, komt het laatste restje aardgas alsnog omhoog.

De stikstof gaat daarna door een aparte leiding naar bestaande en neiuwe putten en wordt in de zandsteenlaag van het gasveld gepompt. Deze bevindt zich op 500 en 1500 meter diepte. De stikstof verspreid zich vervolgens door eht gesteente en duwt het gas als het ware uit de poriën van het zandsteen, naar een gaswinningsinstallatie.

Voor de stikstofinjectie is een installatie gebouwd die de buitenlucht splitst in zuurstof en stikstof: de luchtscheidingsinstallatie. Deze is gebouwd op de bestaande NAM-locatie aan de Oshaarseweg in Koekange. Deze installatie is het afgelopen jaar gebouwd door het bedrijf Air Products.

Meer informatie op de Aardgas+ pagina.