Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Gepland onderhoud NAM-locatie Vries 4

Van maandag 6 juni tot en met vrijdag 8 juli vinden er op NAM-locatie Vries 4 in Donderen onderhoudswerkzaamheden plaats aan de gasproductieputten. Op verschillende tijdstippen is (tijdelijk) een grote brandvlam waarneembaar.

Op locatie Vries 4 is een nieuwe gasproductieput geboord op de bestaande locatie. De komende werkzaamheden zijn er op gericht de twee bestaande putten beter te laten functioneren.