Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Werkzaamheden NAM-locaties Opende, Ureterp en Marum

De NAM is gestart met voorbereidende werkzaamheden op haar locaties Opende (OPO1), Ureterp (URE1) en Marum (MAR1). Alle activiteiten hebben betrekking op het verder optimaliseren van de bestaande locaties om de gasproductie verder te continueren.

De werkzaamheden zijn eind mei gestart en lopen door tot medio 2012. Naast de werkzaamheden op de locaties wordt een nieuwe pijpleiding aangelegd van NAM-locatie Opende naar locatie Marum en van NAM-locatie Marum naar Ureterp. In verband met het aanleggen van de het leidingtracé zullen er ook enkele horizontale boringen worden verricht, bijvoorbeeld onder de Rijksweg A7 en de provinciale weg N386.