Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Speciale aardoliequiz voor Schoonebeeker scholieren

De hoogste groepen van de drie basisscholen in Schoonebeek hebben op 15 juli meegedaan aan de eerste officiële aardoliequiz. Via deze quiz werd op een interactieve manier getest hoe het zit met de oliekennis van de honderd leerlingen. Na afloop van de quiz werd de nieuwe aardoliekrant, ‘Aardolie, het zwarte goud’, aan de leerlingen overhandigd. Deze krant is speciaal ontwikkeld voor basisscholen en biedt op een leerzame manier informatie over hoe oliewinning in zijn werk gaat, waar aardolie vandaan komt en waarvoor je het kunt gebruiken. Als afsluiting van de aardoliequiz konden de leerlingen tijdens een bustour horen wat er allemaal in hun dorp staat wat met aardoliewinning te maken heeft. Met de aardolie kennis van de Schoonebeeker leerlingen zit het wel goed. Aangezien er na de oliequiz alle groepen evenveel goede antwoorden gegeven hadden was een extra vraag nodig om een winnaar te vinden. Uiteindelijk bleek groep 8 van de Oliebron de olieslimste klas. Als aandenken kregen alle scholen een Infographic overhandigd die de hernieuwde aardoliewinning in Schoonebeek weergeeft en voor alle leerlingen was er een NAM-bal, gemaakt met aardolie als belangrijke grondstof, overhandigd.
Speciale aardoliequiz voor Schoonebeeker scholieren

De NAM heeft een bijzondere band met het dorp Schoonebeek. In de vorige eeuw was de NAM al ruim 50 jaar aanwezig voor de oliewinning. Sinds begin dit jaar is de NAM weer terug en wint het bedrijf weer olie uit het Schoonebeeker veld. Dankzij nieuwe technieken kan de NAM weer 25 jaar olie produceren uit dit veld.