Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Dinsdag 26 juli tijdelijke fakkel op NAM-locatie nabij A28 Assen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de gaswinningslocatie aan de Asserwijk nabij de wijk Kloosterveen en de A28 te Assen.

Tijdens deze werkzaamheden wordt een tijdelijke fakkelinstallatie geplaatst. Op dinsdagmorgen 26 juli zal vanaf 9.00 uur een constante vlam zichtbaar zijn. De vlam zal circa vijf uur zichtbaar zijn.