Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Kleine brand NAM-locatie Bedum snel geblust

Woensdag 3 augustus rond 07.20 uur is een kleine brand ontdekt op de onbemande gasbehandelingsinstallatie van de NAM aan de Wolddijk in Bedum. Er is geen persoonlijk letsel. De locatie is door de NAM meteen uit bedrijf genomen. De brand kon snel worden geblust door de brandweer van Bedum en de stad Groningen.

Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een verwarmingselement dat een leiding op temperatuur houdt. Door deze leiding wordt een mengsel van aardgascondensaat en glycol gevoerd. Op een verder weg gelegen deel van de locatie, bevindt zich een aardgascondensaattank. Aardgascondendsaat is een benzineachtige vloeistof die mee wordt geproduceerd bij de gaswinning. De aardgascondensaattank is  niet in gevaar geweest.  De oorzaak van de brand wordt onderzocht door een team van de NAM. Uit voorzorg werd tijdelijk het treinverkeer tussen Sauwerd en Bedum stilgelegd. Het treinverkeer is rond 09.30 uur weer hervat.