Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM gaat onderhoudswerkzaamheden verrichten op locatie Tusschenklappen

De NAM gaat in oktober nogmaals onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op haar gasbehandelings-locatie Tusschenklappen aan de Legeweg in Muntendam.

Begin oktober zal hiervoor materiaal worden aangevoerd. De tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden wordt momenteel ingeschat op zo’n 3 weken, afhankelijk van de voortgang. Gedurende de werkzaamheden zal er in bepaalde perioden enige tijd gas moeten worden afgefakkeld. Dit gaat gepaard met een grote zichtbare vlam. Hiervoor zal op de locatie een tijdelijke brandvlaminstallatie worden geplaatst.

Locatie Tusschenklappen is een van de locaties van het Groningen-gasveld (‘Slochteren’).
Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Ruim 70 procent van NAM’s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld. De overige 30 procent wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee.