Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM verkoopt “Vinkega gasveld” aan Vermilion

NAM heeft overeenstemming bereikt met Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. voor de verkoop van haar deel in het Vinkega veld in de Drenthe III licentie. Het gaat hierbij slechts om een bepaald deel van de Drenthe III licentie, namelijk het gedeelte dat het Vinkega gasveld omvat. Vermilion ontdekte reeds in 2009 het Vinkega veld door een boring in de Gorredijk licentie. Na boring werd er geconstateerd dat het gasveld onder twee licentie gebieden ligt, namelijk de “Gorredijk licentie” en de “Drenthe III licentie”. Naast NAM hebben ook Northern Petroleum Nederland B.V. en Dyas B.V. hun belang in dit veld aan Vermilion verkocht. Bij de transactie is geen personeel en/of materieel betrokken, het gaat puur om de licentie. De transactie is nog onder voorbehoud van toestemming van de autoriteiten.

De verkoop maakt onderdeel uit van actief portfolio management van NAM en past binnen de strategie van NAM om zich te concentreren op activiteiten die het beste aansluiten bij de belangen van de aandeelhouders en partners. NAM blijft actief op zoek naar nieuwe olie- en gasvelden in Nederland, zowel op land als op zee. NAM boort tientallen nieuwe putten per jaar en investeert in technieken om meer olie en gas uit bestaande velden te halen.  Door continue te proberen om efficiënter te werken, kosten te verlagen en nieuwe technieken te ontwikkelen geeft NAM actief invulling aan het beleid van de overheid om de Nederlandse bodemschatten zo goed mogelijk te ontginnen.