Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM en REMIT

Op 28 december 2011 treedt verordening (EU) nr. 1227/2012 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (ook bekend als REMIT) in werking.

Ten aanzien van de Nederlandse gasproductie wordt bepaalde informatie die relevant is in het kader van de verordening gepubliceerd door Gas Transport Services (GTS). Zie hiervoor http://www.gastransportservices.nl/transportinformatie/dataport-gts .Voor zover nodig om te voldoen aan REMIT, zal tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde NAM-installaties voorlopig via deze site bekendgemaakt worden.