Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Aanbod capaciteit in UGS Grijpskerk 2011 – 2012

De NAM beschikt over ondergrondse gasopslag om de continuïteit in de gaslevering te waarborgen. Jaarlijks wordt een deel van de bestaande gasopslag in Grijpskerk via een inschrijvingsproces beschikbaar gemaakt voor geïnteresseerde partijen. De NAM biedt nu de mogelijkheid om gas op te slaan in de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk (UGS Grijpskerk) voor de periode van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012.

Een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare gasopslagdiensten, voorwaarden, tarieven en het boekingsproces staat inmiddels op de site. Voor meer informatie zie de pagina Commercieel > Gasopslag (Engelstalige informatie).

Verzoeken tot boeking van gasopslagdiensten kunnen tot 1 december 2010 worden ingediend.

UGS Grijpskerk Gas Storage Offer 2011 – 2012

NAM possesses underground gas storage to safeguard the continuity in gas supply. Annualy a part of the existing gas storage is available for interested parties via a subscription process. NAM is offering now gas storage services to third parties from its underground gas storage (UGS) in Grijpskerk from 1 April 2011 until 31 March 2012.

A detailed description of the available services, the tariffs, terms, conditions and the booking process is available on the site. For more information see the page: Commercial > Gas Storage Services.

Bookings for these gas storage services can be made until 1 December 2010.