Jump menu

Main content |  back to top

Schoonebeek

NAM-activiteiten voor Schoonebeekers: ijsbaan midden in dorp

De NAM zal in de periode van 11 t/m 24 december een ijsbaan realiseren in het dorp Schoonebeek. De ijsbaan is een gebaar richting de inwoners van Schoonebeek en directe omgeving omdat de nieuwe oliewinning begin 2011 weer van start gaat. De ijsbaan wordt gerealiseerd in nauw overleg met de plaatselijke ijsvereniging. De ijsbaan zal dagelijks tussen 15.00 en 21.00 uur vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners van Schoonebeek, en de buurtschappen Vlieghuis, Padhuis en omgeving. De ijsbaan wordt op zaterdag 11 december op een feestelijke manier geopend. Naast de ijsbaan zal tijdelijk een gezellig wintercafé worden geplaatst.

De ijsbaan is een van de onderdelen die de NAM aan het dorp wil aanbieden, nu het bedrijf na 14 jaar weer terugkeert in het oliedorp. Met een aantal inwoners uit het dorp is al enige tijd nagedacht over de mogelijkheden. Daartoe behoort ook een permanente tentoonstelling over de oliewinning.

Verder is de NAM in gesprek geweest met de gemeente Emmen over het voormalige recreatiecentrum van de NAM, De Boô te Schoonebeek. De NAM heeft enkele jaren geleden dit centrum in de verkoop gezet, maar er is geen geschikte koper gevonden. De NAM heeft onlangs met de gemeente Emmen gesproken over de toekomstige mogelijkheden van dit recreatiecentrum en het bijbehorende terrein. Het uitgangspunt van de NAM is daarbij nog steeds dat er een goede herbestemming voor De Boô wordt gevonden.