Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Nieuwe uitgave nieuwsbrief herontwikkeling olieveld Schoonebeek

In de krant vertelt Philip Winckel, projectleider van de oliebehandelingsinstallatie over de bouw op het NAM-terrein en is een planning van de werkzaamheden te lezen. Daarnaast een gesprek met Henk Kloeze, voorzitter van Dorpsbelangen Schoonebeek en Gerard Feringa van de gemeente Emmen.

Via deze informatiekrant houdt de NAM inwoners van Schoonebeek en andere belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de locaties in Schoonebeek. De nieuwsbrief is digitale beschikbaar en te downloaden op de pagina 'Bibliotheek'.