Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Aardgas+ : Meer gas uit kleine aardgasvelden

NAM gaat langer gas winnen uit gasveld in gemeente De Wolden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) dient deze maand de MER-startnotitie in voor het zogenoemde Aardgas+ project. Met dit project verwacht de NAM zo'n vijftien jaar langer aardgas te kunnen winnen uit het 'de Wijk' gasveld in de gemeente De Wolden. De NAM was van plan om de productie rond 2015 af te ronden, maar door nieuwe technologieën kan er meer gas uit het bestaande veld worden gewonnen. Hierdoor kan naar verwachting zo'n twee miljard m3 extra aardgas uit dit veld worden geproduceerd. Dat is in totaal zo'n tien procent van de totale productie uit dit aardgasveld. Deze extra hoeveelheid is voldoende om alle Drentse huishoudens zes jaar lang van aardgas te voorzien.


Technologie
Normaal gesproken komt gas door de natuurlijke druk in een gasveld vanzelf naar boven. Hoe meer gas eruit is, hoe lager de druk wordt en hoe moeilijker het gas naar boven komt. Tot er op een gegeven moment nagenoeg helemaal geen gas meer wordt geproduceerd. Dan spreken we van een 'leeg' veld. Er blijft dan echter nog altijd aardgas in het veld achter, dat moeilijk te winnen is. De NAM heeft het voornemen om met behulp van stikstof dit resterende gas uit het 'de Wijk'-gasveld te produceren. Deze technologie wordt elders al met succes toegepast in de aardolie-industrie.

Het 'de Wijk'-gasveld
Het 'de Wijk'-gasveld is een van de 175 'kleine' gasvelden in Nederland. Het gasveld bevindt zich aan de noordkant van de Hoogeveensche Vaart tussen Echten en Koekange. Er wordt al ruim vijftig jaar gas uit dit veld gewonnen. Dit gas is honderden miljoenen jaren geleden ontstaan en zit in de poriën van een dikke zandsteenlaag, op 500 tot 1.500 meter diepte. Tot op heden is uit het 'de Wijk'-gasveld 14,5 miljard m3 gas gewonnen.

Planning
Voordat daadwerkelijk meer aardgas uit het veld kan worden gewonnen, zal het aantal NAM-locaties in de regio Koekange-Echten uitgebreid worden van acht naar elf. Voor de productie van het stikstof zal op een bestaande NAM-locatie een luchtscheidingsinstallatie worden geplaatst. De installatie scheidt de buitenlucht in stikstof en zuurstof.  Om het project begin 2012 tot uitvoer te kunnen brengen, zal komend voorjaar worden gestart met het MER- en het vergunningentraject.

Klik hier voor aanvullende informatie over het project, een folder en een voorlichtingsfilmpje (zeven minuten).